Lập sổ đăng ký cổ đông, giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần

Lập sổ đăng ký cổ đông, giấy chứng nhận cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần

Lập sổ đăng ký cổ đông, giấy chứng nhận cổ phần cho công ty gồm: tên doanh nghiệp; số vốn điều lệ; nội dung về cổ phần, bao gồm tổng số cổ phần; mẫu cổ phần; mệnh giá cổ phần; tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng cổ đông.

Sổ đăng ký cổ đông là gì?

Theo luật doanh nghiệp 2014, sổ cổ đông sở hữu thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai cái này. Sổ như 1 hình thức chứng thực quyền với cổ phần của công ty cổ phần.

Theo Điều 121 Luật công ty 2020 quy định Sổ đăng ký được lưu giữ tại trụ sở chính của nhà hàng hoặc những tổ chức khác sở hữu chức năng lưu giữ sổ đăng ký, cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và shop giao thông của cổ đông doanh nghiệp trong sổ đăng ký.

Giấy chứng nhận cổ phần là gì?

Giấy chứng nhận cổ phần được xem là chứng nhận xác định quyền lợi và vai trò của cá nhân từng cổ đông trong công ty. Chủ doanh nghiệp với bổn phận cấp Giấy chứng thực cổ phần cho danh sách cổ đông của doanh nghiệp.

Cổ phiếu là hình thức thể hiện của cổ phần, cổ phiếu theo Điều 120 Luật công ty 2014 và Điều 121 Luật nhà hàng 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021): “Cổ phiếu là chứng chỉ do doanh nghiệp cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền mang 1 hoặc một số cổ phần của công ty đó”.

Nội dung của sổ đăng ký cổ đông

Nội dung của sổ đăng ký cổ đông theo khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm:

– Tên, địa chỉ hội sở chính của công ty;

– Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Tổng số cổ phần đã bán của từng chiếc và giá trị vốn cổ phần đã góp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy má pháp lý của cá nhân đối mang cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy má pháp lý của tổ chức, shop hội sở chính đối mang cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng chiếc của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Mẫu số đăng ký cổ đông mới nhất

Mẫu sổ đăng ký cổ đông bao gồm 1 số nội dung căn bản như sau:

– Tên doanh nghiệp;

– Số vốn điều lệ;

– Nội dung về cổ phần, bao gồm tổng số cổ phần; mẫu cổ phần; mệnh giá cổ phần.

– Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng cổ đông.

Thời điểm lập sổ đăng ký cổ đông

Công ty cổ phần bắt buộc lập và lưu giữ sổ từ khi được cấp Giấy chứng thực đăng ký nhà hàng theo khoản một Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020.

Quy định về đổi thay thông tin

Việc thay đổi thông tin trên sổ theo khoản 4 và khoản 5 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

– Trường hợp cổ đông thay đổi cửa hàng liên lạc thì buộc phải thông tin kịp thời với nhà hàng để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty ko chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được có cổ đông do ko được thông tin thay đổi liên hệ liên lạc của cổ đông.

– Công ty buộc phải cập nhật kịp thời đổi thay cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo bắt buộc của cổ đông với liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

Xem thêm: Thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy định về lưu trữ số đăng ký cổ đông

Theo khoản 3 Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2020 thì việc lưu trữ sổ được quy định như sau:

Sổ được lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc những tổ chức khác sở hữu chức năng lưu giữ sổ. Cổ đông sở hữu quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và liên hệ liên lạc của cổ đông siêu thị trong sổ đăng ký cổ đông.

Mức phạt hành chính có hành vi không lập sổ đăng ký cổ đông

Theo khoản 2 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối có hành vi vi phạm tương tác đến tổ chức, quản lý công ty như sau:

– Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;

– Không lập sổ đăng ký thành viên, sổ phát hành cổ phiếu;

– Không gắn tên nhà hàng tại hội sở chính, không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm buôn bán tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

– Không lưu giữ những tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.

Như vậy, đối mang hành vi ko lập sổ mang thể bị xử phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Ngoài ra, còn bị ứng dụng giải pháp khắc phục buộc lập sổ theo quy định theo điểm d khoản 3 Điều 52 Nghị định 122/2021/NĐ-CP.

Tham khảo thêm: Thay đổi cổ đông góp vốn công ty cổ phần

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *