Thay đổi cổ đông góp vốn công ty cổ phần

Thay đổi cổ đông góp vốn công ty cổ phần

Thay đổ đông góp vốn công ty cổ phần cần hồ sơ gì? Có phức tạp không? Trình tư gồm những bước nào?

Công ty cổ phần là gì?

Theo quy định tại Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, Công ty cổ phần (Công ty CP) là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành rộng rãi phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và ko hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về những khoản nợ và bổn phận của cải khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông sở hữu quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ nếu quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

– Công ty cổ phần có tư pháp pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần những loại để huy động vốn.

Cổ đông góp vốn công ty cổ phần

 • Cổ đông góp vốn là cổ đông đóng góp của cải vào doanh nghiệp phát triển thành chủ với chung của công ty.
 • Các cồ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ ví như quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản một Điều 127 của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định khác của luật pháp có liên quan.

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty cổ phần

 • Sau khi siêu thị cổ phần được có mặt trên thị trường các cổ đông mang quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác. Tuy nhiên nên ưu tiên chuyển nhượng cho những cổ đông sáng lập.
 • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày siêu thị được cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ quát của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người ko bắt buộc là cổ đông sáng lập trường hợp được sự bằng lòng của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ biến thì ko có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó.
 • Trường hợp Điều lệ siêu thị mang quy định giảm thiểu về chuyển nhượng cổ phần thì những quy định này chỉ sở hữu hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.
 • Sau 3 năm thì cổ đông sáng lập được phép tự do chuyển nhượng đối với những cá nhân với nhu cầu về góp vốn trở nên cổ đông của nhà hàng mà không còn bất kỳ giảm thiểu nào.

Hồ sơ đổi thay cổ đông góp vốn của siêu thị công ty cổ phần

Hồ sơ thay đổi cổ đông góp vốn do thực hành việc chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp

 • Thông báo đổi thay nội dung đăng ký doah nghiệpdo người đại diện theo pháp luật của công ty ký;
 • Danh sách thành viên nhà hàng cổ phần. Danh sách thành viên buộc phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên với phần vốn góp thay đổi, không cần buộc phải mang chữ ký của thành viên có phần vốn góp ko thay đổi;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, hiệp đồng tặng cho phần vốn góp hoặc các giấy má chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng (Biên bản thanh lý hợp đồng);
 • Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực trong trường hợp thành viên mới là cá nhân;
 • Bản sao giấy quyết định thành lập hoặc giấy chứng thực đăng ký siêu thị hoặc tài liệu tương đương khác trong giả dụ thành viên mới là tổ chức. Đối mang thành viên là công ty nước ngoại trừ thì bản sao giấy má pháp lý của doanh nghiệp bắt buộc được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp nhận về việc góp vốn, tậu cổ phần, sắm phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp kinh tế sở hữu vốn đầu tư nước ngoại trừ đối mang trường hợp cần thực hành thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, tìm phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền để thực hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi cổ đông góp vốn do nhận thừa kế

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký công ty do người đại diện theo luật pháp của siêu thị ký;
 • Danh sách thành viên công ty cổ phần. Danh sách thành viên nên bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên sở hữu phần vốn góp thay đổi, ko phải nên mang chữ ký của thành viên sở hữu phần vốn góp không thay đổi;
 • Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;
 • Bản sao CCCD/CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực trong nếu người thừa kế là cá nhân;
 • Bản sao giấy quyết định xây dựng thương hiệu hoặc giấy chứng thực đăng ký siêu thị hoặc tài liệu tương đương khác trong giả dụ người thừa kế là tổ chức.
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;
 • Giấy ủy quyền để thực hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên

Hồ sơ thay đổi cổ đông góp vốn khi có thành viên ko thực hành cam kết góp vốn

 • Thông báo đổi thay nội dung đăng ký kinh doanhdo người đại diện theo luật pháp ký;
 • Quyết định bằng văn bản về việc đổi thay thành viên do ko thực hành cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông;
 • Bản sao biên bản họp về việc đổi thay thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông;
 • Danh sách những thành viên còn lại của công ty. Danh sách thành viên nên bao gồm chữ ký của thành viên có phần vốn góp thay đổi, ko nên cần với chữ ký của thành viên mang phần vốn góp không thay đổi;
 • Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục thực hành đổi thay cổ đông siêu thị cổ phần

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cập nhật thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thông tin cổ đông không được viết trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nên doanh nghiệp thay đổi thông tin cổ đông sẽ không được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Xem thêm: Thủ tục bổ sung, cập nhật thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *