Công ty mẹ có được đăng ký hoạt động khuyến mại cho công ty con?

Công ty con thực hiện hoạt động khuyến mại thuộc loại hình phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì công ty mẹ có thể thay công ty con đăng ký được không. Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ giải đáp vấn đề trên theo quy định của pháp luật.

I. Cơ sở pháp lý

– Luật thương mại 2005

– Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

II. Khuyến mại là gì?

Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định (khoản 1 điều 88 luật thương mại 2005)

– Chủ thể tiến hành: 

+ Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà mình kinh doanh;

+ Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực hiện khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân đó.

– Cách thức: dành cho khách hàng những lợi ích nhất định

– Mục đích:  xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

III. Các chương trình khuyến mại phải đăng ký

Theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký hoạt động khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại nếu thuộc một trong các hình thức khuyến mại dưới đây:

– Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi mà việc tham gia chương trình gắn liền với việc mua hàng hóa, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (chương trình khuyến mại mang tính may rủi);

– Các hình thức khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại 2005

IV. Công ty mẹ đăng ký khuyến mại cho các công ty con được không?

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

“Điều 196. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

  1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
  2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.

…”

Như vậy, công ty mẹ và công ty con chỉ là quan hệ về góp vốn và là hai chủ thể pháp lý độc lập, có tư cách pháp nhân riêng, là hai thương nhân riêng biệt. Do đó, hàng hóa của công ty con nào sản xuất thì công ty con đó đăng ký khuyến mại và công ty mẹ không thể thay công ty con đăng ký khuyến mại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền được.

V. Một số câu hỏi liên quan đến hoạt động khuyến mại

Câu 1: Thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức tặng hàng hóa thì có bị giới hạn thời gian khuyến mại không?

Căn cứ quy định tại Điều 9 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì có hai cách tặng hàng hóa không thu tiền sau:

– Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền có kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Căn cứ vào quy định tại Điều 10 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì trường hợp thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì không bị giới hạn về thời gian thực hiện khuyến mại mà chỉ có hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó mới có quy định giới hạn về mặt thời gian thực hiện chương trình khuyến mại.

Câu 2: Gửi thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại qua đường bưu điện được không?

Căn cứ khoản 3 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định về thông báo hoạt động khuyến mại như sau:

“…

3.Thương nhân được lựa chọn một trong các cách thức thông báo sau:

a) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

b) Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;

c) Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;

d) Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

…”

Như vậy, thương nhân có thể lựa chọn gửi thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại qua đường bưu điện.

 Trên đây giải đáp của chúng tôi về vấn đề công ty mẹ có được đăng ký hoạt động thương mại cho công ty con không và một số câu hỏi khác liên quan đến hoạt động khuyến mại theo quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 22/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *