Thủ tục tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần mới nhất

Hiện nay trên thị trường vốn có ý nghĩa rất lớn tới mọi công đoạn trong quá trình kinh doanh. Mức vốn điều lệ có thể thay đổi trong quá trình vận hành của doanh nghiệp để phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi thay đổi tăng vốn điều lệ của công ty, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và đầu tư để cấp cho doanh nghiệp Giấy phép kinh doanh mới. Sau đây Winlegal trình bày chi tiết trình tự thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần:

Các trường hợp tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động, công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần hoặc chi trả cổ tức bằng cổ phần.

Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Chào bán cổ phần ra công chúng.

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty cổ phần không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại Điều 122, 123 và 124 Luật Doanh nghiệp 2020 mà công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Xem thêm: Thủ tục giảm vốn điều lệ của Công ty cổ phần

Trình tự thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Hồ sơ theo Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP gồm:

 • Thông báo tăng vốn điều lệ có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông;
 • Biên bản họp về việc tăng vốn điều lệ của Đại hội đồng cổ đông;
 • Văn bản của Sở Kế hoạch và đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư;
 • Giấy xác nhận về việc góp vốn (trường hợp tiếp nhận thêm cổ đông mới);
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục kèm theo bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền.

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo thông báo thay đổi vốn điều lệ, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp, nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp qua mạng (Điều 26, Luật doanh nghiệp 2020).

 • Thời hạn giải quyết trong 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các đăng ký, thông báo khác.

Bước 3: Doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ của công ty cổ phần.

Có thể bạn cũng cần: Dịch vụ đăng ký kinh doanh

Một số vấn đề cần lưu ý khi tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

 • Trong trường hợp mà khi đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty chưa có số điện thoại, email,… Thì khi đăng ký tăng vốn điều lệ cho công ty cổ phần ta phải kèm luôn thông báo bổ sung cập nhật thông tin về số điện thoại, email,…Trường hợp mà công ty không bổ sung thông tin theo đúng quy định thì hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.
 • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi (khoản 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Trường hợp công ty cổ phần tăng vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi số tiền phải nộp thuế môn bài thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết liên quan đến thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần. Mọi vấn đề chưa được rõ ràng quý vị có thể liên hệ với số Hotline của Luật WinLegal: 024 6293 3222 để được tư vấn giải đáp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *