THỜI ĐIỂM ĐÓNG THẦU THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Đấu thầu là hoạt động nhằm lựa chọn các nhà thầu phù hợp với các dự án theo quy định của pháp luật. Trong đấu thầu có các mốc về thời điểm khác nhau được quy định như mốc thời điểm đóng thầu và thời điểm mở thầu. Vậy thời điểm đóng thầu là gì và được pháp luật quy định ra sao? Hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

CƠ SỞ PHÁP LÝ    

  • Luật Đấu thầu năm 2013
  • Nghị  định 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

I. Thời điểm đóng thầu là gì?

Theo khoản 41 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013, thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Chính vì vậy để tham gia công tác đấu thầu đúng thời hạn, tăng khả năng cạnh tranh với các nhà thầu khác, các công ty nên nắm rõ thời điểm đóng thầu, chuẩn bị hồ sơ kĩ càng, thực hiện đúng và đủ các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

Lưu ý:

Theo khoản 4 Điều 45 Nghị định 63/2014/NĐ-CP việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Công khai ở đây đồng nghĩa với việc không hạn chế đối tượng tham dự, bộc lộ toàn bộ thông tin ra bên ngoài.

Đối tượng tham dự lễ mở thầu bao gồm tất cả nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gói thầu đó đến dự lễ mở thầu, ngoài ra có thể mời đại diện của các cơ quan có liên quan đến tham dự (đại diện của cơ quan quản lý nhà nước về đấu thầu, cơ quan báo chí…), và không được cấm đối tượng khác tham gia và việc mở hồ sơ dự thầu phải diễn ra vào đúng thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu mà không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu, đại biểu được mời.

II. Các trường hợp gia hạn thời điểm đóng thầu

1. Gia hạn thời điểm đóng thầu trước khi đóng thầu

Theo điểm m khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu năm 2013, thời điểm đóng thầu có thể gia hạn trước khi đóng thầu.

Cụ thể, theo quy định hồ sơ mời thầu có thể được sửa đổi, khi sửa đổi hồ sơ mời thầu, bên mời thầu phải gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu đến các nhà thầu đã nhận hồ sơ mời thầu tối thiểu là 10 ngày đối với đấu thầu trong nước và 15 ngày đối với đấu thầu quốc tế trước ngày có thời điểm đóng thầu.

Đối với sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu thì tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ không đáp ứng quy định tại điểm này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời điểm đóng thầu tương ứng bảo đảm quy định về thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Gia hạn thời điểm đóng thầu sau khi đóng thầu

Theo khoản 4 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 03 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì bên mời thầu có quyền cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu nhằm tăng thêm số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (bên mời thầu cũng có quyền mở thầu ngay mà không cần gia hạn).

Lưu ý:

Quy định này chỉ áp dụng cho đấu thầu trực tiếp, không áp dụng cho đấu thầu qua mạng, đối với đấu thầu qua mạng thì ngay cả khi có ít hơn 03 nhà thầu, bên mời thầu vẫn phải đóng và mở thầu ngay.

Ngoài ra, thời điểm đóng thầu cũng có thể bị lùi lại khi các bên có tranh chấp và khởi kiện tại tòa án. Căn cứ yêu cầu của đương sự, Tòa án có quyền áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tạm dừng việc đóng thầu theo quy định tại điều 94 Luật Đấu thầu năm 2013.

III. Số lần được phép gia hạn thời điểm đóng thầu

Theo khoản 4 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, quy định về việc xử lý tình huống trong trường hợp tại thời điểm đóng thầu đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Theo đó, pháp luật về đấu thầu không có quy định cụ thể về số lần gia hạn thời điểm đóng thầu đối với trường hợp này. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải căn cứ vào quy mô, tính chất gói thầu cũng như tiến độ của dự án để xử lý tình huống cho phù hợp, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trên đây là những điều cần lưu ý về thời điểm đóng thầu theo quy định pháp luật. Mọi nhu cầu tư vấn xin vui lòng liên hệ về:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09

khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 04/11/2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *