THỰC HIỆN NGHĨA VỤ HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ THỎA THUẬN

Khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa có thể vì nhiều lý do khác nhau mà các bên không thỏa thuận về việc thực hiện một số nghĩa vụ quan trọng như là về giá, chất lượng hàng hóa…Trong trường hợp này, việc thực hiện nghĩa vụ của các bên được xác định và thực hiện như thế nào?

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ giải đáp vấn đề thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trong trường hợp không có thỏa thuận.

1.Cơ sở pháp lý

  • Luật thương mại 2005

2.Hợp đồng mua bán hàng hóa

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận

  1. Thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trong trường hợp không có thỏa thuận

Trong việc giao kết hợp đồng pháp luật luôn tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của các bên. Tuy nhiên trong trường hợp các bên không thỏa thuận thì các bên sẽ áp dụng các quy định của pháp luật để tránh có tranh chấp xảy ra.

3.1 Trường hợp không thỏa thuận về giá

Điều 52 luật thương mại 2005 quy định: Trường hợp không có thoả thuận về giá hàng hoá, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá thì giá của hàng hoá được xác định theo giá của loại hàng hoá đó trong các điều kiện tương tự về phương thức giao hàng, thời điểm mua bán hàng hoá, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá.

Điều 433 bộ luật dân sự 2015 quy định về giá và phương thức thanh toán như sau:

+  Giá, phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

+ Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về giá, phương thức thanh toán thì giá được xác định theo giá thị trường, phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.

3.2 Trường hợp không có thỏa thuận về chất lượng của hàng hóa

Theo quy định tại điều 39 luật thương mại thì: Trường hợp hợp đồng không có quy định cụ thể thì hàng hoá được coi là không phù hợp với hợp đồng khi hàng hoá đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường của các hàng hoá cùng chủng loại;

– Không phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào mà bên mua đã cho bên bán biết hoặc bên bán phải biết vào thời điểm giao kết hợp đồng;

– Không bảo đảm chất lượng như chất lượng của mẫu hàng hoá mà bên bán đã giao cho bên mua;

– Không được bảo quản, đóng gói theo cách thức thông thường đối với loại hàng hoá đó hoặc không theo cách thức thích hợp để bảo quản hàng hoá trong trường hợp không có cách thức bảo quản thông thường.

-> Bên mua có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng hoá không phù hợp với hợp đồng thuộc các trường hợp trên

3.3 Trường hợp không thỏa thuận về thời điểm giao hàng

  Theo điều 35 Luật thương mại 2005 thì Trường hợp không có thoả thuận về địa điểm giao hàng thì địa điểm giao hàng được xác định như sau:

– Trường hợp hàng hoá là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại nơi có hàng hoá đó;

– Trường hợp trong hợp đồng có quy định về vận chuyển hàng hoá thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho người vận chuyển đầu tiên;

– Trường hợp trong hợp đồng không có quy định về vận chuyển hàng hoá, nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng, các bên biết được địa điểm kho chứa hàng, địa điểm xếp hàng hoặc nơi sản xuất, chế tạo hàng hoá thì bên bán phải giao hàng tại địa điểm đó;

– Trong các trường hợp khác, bên bán phải giao hàng tại địa điểm kinh doanh của bên bán, nếu không có địa điểm kinh doanh thì phải giao hàng tại nơi cư trú của bên bán được xác định tại thời điểm giao kết hợp đồng mua bán

3.4 Trường hợp không thỏa thuận về địa điểm, thời hạn thanh toán

Theo khoản 2 điều 42 luật thương mại Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, địa điểm giao chứng từ liên quan đến hàng hoá cho bên mua thì bên bán phải giao chứng từ liên quan đến hàng hoá cho bên mua trong thời hạn và tại địa điểm hợp lý để bên mua có thể nhận hàng.

Trên đây là toàn bộ thông tin về thực hiện nghĩa vụ hợp đồng trong trường hợp không có thỏa thuận theo quy định của pháp luật hiện hành. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *