SỬA LỖI VÀ HIỆU CHỈNH SAI LỆCH TRONG HỒ SƠ DỰ THẦU

Hiện nay có nhiều nhà thầu, nhà đầu tư gặp phải những vướng mắc, khó khăn trong việc tiến hành quy trình đấu thầu theo quy định pháp luật. Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch với hồ sơ dự thầu là một trong số đó. Vậy cụ thể vấn đề này ra sao? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Đấu thầu năm 2013

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

I. Sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch là gì

1. Sửa lỗi

Sửa lỗi chính là việc sửa lại những sai sót trong hồ sơ dự thầu của các bên tham gia quá trình dự thầu. Sửa lỗi trong hồ sơ dự thầu có thể bao gồm lỗi về số học, lỗi nhầm đơn vị, hoặc có sự khác biệt giữa những nội dung thuộc về đề xuất kỹ thuật và nội dung thuộc về đề xuất tài chính, hoặc một số lỗi khác trong hồ sơ dự thầu mà trái với quy định của pháp luật cần phải tiến hành sửa đổi bổ sung.

2. Hiệu chỉnh sai lệch

Hiệu chỉnh sai lệch chỉ việc điều chỉnh những nội dung còn thiếu hoặc những nội dung còn thừa, những nội dung này không quá nghiêm trọng trong hồ sơ dự thầu so với yêu cầu của hồ sơ mời thầu do các chủ thể có thẩm quyền đưa ra. Việc hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện dựa trên những nguyên tắc do pháp luật quy định đó là đảm bảo công bằng, đảm bảo tính minh bạch và đảm bảo về hiệu quả kinh tế.

II. Nguyên tắc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch

1. Nguyên tắc sửa lỗi

Theo khoản 1 Điều 17 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, sửa lỗi được tiến hành theo nguyên tắc dưới đây.

1.1 Với lỗi số học

Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không chính xác khi tính toán giá dự thầu. 

Trường hợp hồ sơ mời thầu có yêu cầu phải phân tích đơn giá chi tiết thì phải lấy số liệu trong bảng phân tích đơn giá dự thầu chi tiết làm cơ sở cho việc sửa lỗi số học.

Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá có sự sai khác bất thường do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi

1.2   Với các lỗi khác

– Lỗi đơn giá, thành tiền

  • Tại cột thành tiền đã được điền đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá tương ứng thì đơn giá được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng.
  • Khi có đơn giá nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung bằng cách nhân số lượng với đơn giá.
  • Nếu một nội dung nào đó có điền đơn giá và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá của nội dung đó.

Trường hợp số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong hồ sơ mời thầu thì giá trị sai khác đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định.

– Lỗi nhầm đơn vị tính: Sửa lại cho phù hợp với yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

– Trường hợp có khác biệt giữa những nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật và nội dung thuộc đề xuất tài chính thì nội dung thuộc đề xuất kỹ thuật sẽ là cơ sở cho việc sửa lỗi.

2. Hiệu chỉnh sai lệch

2.1 Hiệu chỉnh liên quan đến đơn giá

Thứ nhất, đối với trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá tương ứng trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có sai lệch.

Thứ hai, đối với trường hợp trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu có sai lệch không có đơn giá thì lấy mức đơn giá chào cao nhất đối với nội dung này trong số các hồ sơ dự thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

Thứ ba, đối với trường hợp trong hồ sơ dự thầu của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá thì lấy đơn giá trong dự toán làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

Thứ tư, trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch.

Thứ năm, đối với trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá tương ứng trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu này.

Thứ sáu, trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu không có đơn giá thì lấy mức đơn giá trong dự toán của gói thầu.

2.2 Hiệu chỉnh liên quan đến thuế, phí, lệ phí

Trường hợp nhà thầu chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp theo yêu cầu nêu trong hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu phải cộng các chi phí đó vào giá dự thầu. Phần chi phí này không được tính vào sai lệch thiếu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 của Luật Đấu thầu năm 2013

2.3 Hiệu chỉnh liên quan đến thư giảm giá

Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu.

2.4 Hiệu chỉnh liên quan đến xếp hạng

Trường hợp nhà thầu có hồ sơ dự thầu được hiệu chỉnh sai lệch xếp hạng thứ nhất được mời vào thương thảo hợp đồng, khi thương thảo hợp đồng phải lấy mức đơn giá chào thấp nhất trong số các hồ sơ dự thầu khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để thương thảo đối với phần sai lệch thiếu.

III. Một số lưu ý khi tiến hành sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch

Thứ nhất, sau khi sửa lỗi hoặc thực hiện quá trình hiệu chỉnh sai lệch thì bên mời thầu sẽ phải tiến hành thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu biết về việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch đó đối với hồ sơ dự thầu sao cho phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời theo quy định của pháp luật đó là trong thời hạn 03 ngày làm việc được tính kể từ ngày nhận được thông báo của bên mời thầu thì các chủ thể có thẩm quyền là các nhà thầu phải có các văn bản thông báo gửi đến bên mời thầu về việc chấp nhận kết quả sửa lỗi và tiến hành hiệu chỉnh sai lệch của bên mời thầu theo đúng quy định của pháp luật.

Thứ hai, ngoài ra đối với trường hợp các nhà thầu không chấp hành đối với kết quả sửa lỗi và quá trình tiến hành hiệu chỉnh sai lệch theo như thông báo của bên mời thầu thì các nhà thầu đó sẽ bị loại ngay lập tức. Bên cạnh đó có thể thấy, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch của hồ sơ dự thầu thì phải được tiến hành sao cho đúng quy định và không được làm thay đổi đơn giá dự thầu ban đầu.

Trên đây là những quy định cơ bản về sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trong hồ sơ dự thầu. Mọi thắc mắc quý độc giả vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 19/10/2023

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *