Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm

  • Điều 58 Bộ luật hình sự quy định 04 căn cứ ra quyết định hình phạt trong vụ án đồng phạm như sau:

Thứ nhất, khung hình phạt được áp dụng là khung hình phạt được quy định cho tội phạm mà những người đồng phạm đã cùng nhau thực hiện. Các quy định khác của Bộ luật hình sự đối với tội phạm cùng thực hiện đó được áp dụng chung cho những người đồng phạm. 

Thứ hai, trong trường hợp vụ án đồng phạm, căn cứ “tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi” được hiểu là sự thống nhất giữa tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm do đồng phạm cùng thực hiện và tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi của từng đồng phạm riêng biệt. Nghĩa là, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi vụ án đồng phạm phải dựa trên cơ sở tội phạm mà các đồng phạm thực hiện và hành vi đóng góp vào việc thực hiện tội phạm, hành vi vượt quá của người thực hành.

Thứ ba, căn cứ vào nhân thân người phạm tội. Đặc điểm nhân thân của mỗi người phạm tội chỉ được xem xét cho bản thân người đó khi quyết định hình phạt, không thể dùng nhân thân của một đồng phạm cụ thể để áp dụng đối với tất cả đồng phạm trong vụ án đồng phạm.

Thứ tư, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự liên quan đến tội phạm được cùng thực hiện thì được xem xét cho tất cả người đồng phạm. Những người đồng phạm phải chịu trách nhiệm về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nếu họ đều biết. Mặt khác, các tình tiết tặng nặng, giảm nhẹ sẽ áp dụng riêng đối với từng đồng phạm.

  • Tuân thủ theo quy định bổ sung cho quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm:

Theo Điều 53 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

Khi quyết định hình phạt đối với những người đồng phạm, Toà án phải xét đến tính chất của đồng phạm, tính chất và mức độ tham gia phạm tội của từng người đồng phạm.

 Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào, thì chỉ áp dụng đối với người đó.”

Bởi vì tính chất của đồng phạm có ảnh hưởng đến tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm chung, còn tính chất và mức độ tham gia của mỗi người đồng phạm là yếu tố ảnh hưởng đến tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi của mỗi người đồng phạm.

Tính chất tham gia được quyết định bởi vai trò của người đồng phạm, tác dụng của họ đến hoạt động chung của vụ đồng phạm. Thông thường, người tổ chức và người xúi giục có vai trò nguy hiểm hơn cả. Mức độ tham gia chỉ sự đóng góp thực tế của những người đồng phạm vào việc gây ra tội phạm cũng như hậu quả của tội phạm.

Các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự thuộc người đồng phạm nào thì chỉ áp dụng đối với người đó. Đó là những tình tiết thuộc về nhân thân của người phạm tội hoặc các tình tiết khác liên quan đến cá nhân từng người đồng phạm như phạm tội với động cơ đê hèn hay phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra…

Bài viết trên đây đã nói ngắn gọn quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm mà bạn quan tâm. Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm, Công ty Luật TNHH Winlegal cung cấp dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo triển khai nhanh, uy tín cho khách hàng. Mọi nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn pháp lý xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Ms. Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *