Quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Hiện nay, một trong những phương thức đầu tư được thực hiện nhiều nhất đó chính là phương thức đối tác công tư. Hiểu một cách đơn giản nhất về phương thức này đó chính là việc phương thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp tác có thời hạn giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đối tác công tư. Trong bài viết này, Luật Winlegal sẽ trinh bày với các bạn quy trình đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP theo đúng quy định pháp luật, các bạn có thể tham khảo thêm.

Căn cứ pháp lý

  • Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;
  • Luật Đầu tư công năm số 39/2019/QH14;
  • Văn bản hợp nhất Luật Đấu thầu số 17/VBHN-VPQH;
  • Nghị định 63/2018/NĐ-CP;
  • Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT quy định về đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP,

Quy trình và hướng dẫn đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Tổng quát Chi tiết Cơ quan, đơn vị thực hiện Điều kiện, điều khoản áp dụng
Khảo sát sự quan tâm (trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi)
Quyết định phê duyệt dự án
Quyết định chủ trương đầu tư dự án

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Cấp có thẩm quyền (QH, TTCP, UBND tỉnh)

 

 

 

– Cơ quan có thẩm quyền

 

 

 

 

 

– Cơ quan có thẩm quyền

– Điều 21 nghị định 35

 

 

 

 

 

– Điều 25 Thông báo khảo sát trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

 

 

 

– Điều 34: xác định hình thức lựa chọn NĐT:

+ 6 NĐT trở lên quan tâm, ít nhất 1 NĐT nước ngoài -> tiến hành đấu thầu rộng rãi quốc tế

+ 6 NĐT trong nước trở lên quan tâm -> đấu thầu rộng rãi trong nước có sơ tuyển

+ Dưới 6 NĐT trong nước quan tâm, ít nhất 1 NDDT nước ngoài -> Đấu thầu rộng rãi quốc tế.

+ Dưới 6 NĐT trong nước quan tâm -> Đấu thầu rộng rãi trong nước

1. Lựa chọn danh sách ngắn
Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển
Nộp, mở, đánh giá hồ sơ dự tuyển
Trình, thẩm định, phê duyệt, đăng tải danh sách ngắn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Bên mời thầu- Đơn vị được giao thẩm định

– CQCTQ/BMT (ủy quyền) phê duyệt.

 

– BMT, Tổ chuyên gia.

 

 

 

– Tổ chuyên gia trình

– ĐVTĐ

– CQCTQ/BMT (ủy quyền)

– BMT đăng tải

– Điều 38 39

 

 

 

 

 

– Điều 40-41

 

 

 

 

– Điều 42 đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Chuẩn bị lựa chọn NĐT  

Lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu

 

 

 

– BMT lập;

– Đơn vị thẩm định;

– CQCTQ/BMT (ủy quyền phê duyệt)

– Điều 49
3. Tổ chức lựa chọn NĐT
Mở, đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật
Chuẩn bị, nộp hồ sơ dự thầu
Thư mời thầu/Thông báo mời thầu/Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Bên mời thầu

 

 

 

 

 

– Nhà đầu tư

 

 

– BMT/Tổ chuyên gia

– Điều 51 – 2 trường hợp

+ ĐTRR CÓ sơ tuyển: Gửi thư mời thầu, phát hành HSMT cho NĐT trong danh sách ngắn.

+ ĐTRR KHÔNG sơ tuyển: Thông báo mời thầu, phát hành HSMT trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– Điều 52

– Điều 55-57

4. Đánh giá hồ sơ dự thầu
Mở, đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính- Thương mại
Trình, thẩm định, phê duyệt danh sách NĐT đáp ứng kỹ thuật

 

 

 

 

 

 

 

– Tổ chuyên gia trình

– Đơn vị thẩm định

– CQCTQ/BMT (ủy quyền) phê duyệt

– BMT, Tổ chuyên gia

– Điều 58-59
5. Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư
Điều 62 – 63: Công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
6. Đàm phán, hoàn thiện, ký kết hợp đồng
Đàm phán, hoàn thiện, ký kết, công khai hợp đồng dự án
Điều 64 – 65: Công khai thông tin hợp đồng trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Xem thêm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư mới nhất

Kết luận

Trên đây là quy trình và các bước thực hiện, hồ sơ thủ tục liên quan đến việc tham gia đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP. Chúng tôi hi vọng bài viết này sẽ giúp ích cho quý khách hàng khi cần tham khảo thêm. Mọi thắc mắc cần làm rõ về thủ tục, hồ sơ giấy tờ liên quan, quý khách vui lòng liên hệ Hotline của Winlegal 0246.29.33.222 để đươc tư vấn giải đáp miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *