LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG NĂM 2023

Dịch vụ công là một trong những dịch vụ quan trọng góp phần tạo động lực phát triển cho nền kinh tế, cho đời sống xã hội. Vậy pháp luật quy định như thế nào về lựa chọn nhà thầu đối với các dịch vụ này? Mời quý độc giả theo dõi cùng WINLEGAL trong bài viết dưới đây.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Luật Đấu thầu năm 2013

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

I. Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ công

1. Sản phẩm dịch vụ công là gì

Theo khoản 39 Điều 4 Luật Đấu thầu năm 2013 , sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, khoa học – công nghệ, tài nguyên – môi trường, giao thông – vận tải và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. Sản phẩm, dịch vụ công bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công.

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công

Theo quy định tại Điều 53 Luật Đấu thầu năm 2013 thì hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được quy định cụ thể như sau:

Việc lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện.

II. Quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công

Dựa trên Điều 54 Luật Đấu thầu năm 2013 quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện như sau:

– Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;

– Tổ chức lựa chọn nhà thầu;

– Đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng;

– Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Quy trình lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được thực hiện theo quy trình lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa thuộc dự án.

Việc chỉ định thầu gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được hướng dẫn cụ thể như sau (Điều 83 Nghị định 63/2014/NĐ-CP )

– Các trường hợp được áp dụng chỉ định thầu:

+ Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công có giá gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu quy định tại Khoản 1 Điều 54 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP

+ Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công mà chỉ có 01 nhà cung cấp duy nhất trên địa bàn có khả năng thực hiện và đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.

– Điều kiện chỉ định thầu:

Nhà thầu được chỉ định thầu thực hiện gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công phải có đủ năng lực về vốn, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu của hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.

– Căn cứ chỉ định thầu:

+ Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

+ Đơn giá hoặc giá của gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được xác định trên cơ sở áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí hiện hành do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Đối với sản phẩm, dịch vụ công thuộc danh mục phải thẩm định giá thì đơn giá chỉ định thầu là đơn giá nêu trong thông báo thẩm định giá của cơ quan quản lý chuyên ngành theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật có liên quan;

+ Số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ công cần thực hiện theo chỉ tiêu được người có thẩm quyền phê duyệt;

+ Thời gian triển khai và thời gian hoàn thành;

+ Dự toán được người có thẩm quyền giao.

– Quy trình chỉ định thầu gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công:

+ Quy trình chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ công có giá gói thầu không quá 500 triệu đồng, đối với gói thầu cung cấp sản phẩm công có giá gói thầu không quá 01 tỷ đồng được thực hiện theo quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định tại Điều 56 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP

+ Quy trình chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ngoài trường hợp nêu tại Điểm a Khoản 4 Điều 83 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì thực hiện theo quy trình chỉ định thầu thông thường quy định tại Điều 55 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP

Trên đây là quy trình lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công theo quy định pháp luật hiện hành. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 31/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *