ĐIỂM MỚI LUẬT ĐẦU TƯ 2020 SO VỚI 2014 VỀ ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Luật Đầu tư là bước tiến quan trọng trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư tại Việt Nam theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng. Để thấy sự tiến bộ trong hệ thống Luật Đầu tư, hãy cùng WINLEGAL tìm hiểu về những điểm mới của Luật Đầu tư 2020 so với Luật Đầu tư 2014 về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Đầu tư năm 2014;
 • Luật Đầu tư năm 2020.

2. SỰ THAY ĐỔI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ THÀNH LẬP TỔ CHỨC KINH TẾ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI QUA CÁC ĐẠO LUẬT ĐẦU TƯ TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2020

2.1. Về điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

 • Luật Đầu tư 2014 không quy định về ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Luật Đầu tư 2020 đã quy định về vấn đề này tại Điều 9. Theo đó, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài và ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường.
 • Điều 9 Luật Đầu tư 2020 cũng quy định điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo hướng tiếp cận chọn bỏ. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài sẽ được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với Nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp lĩnh vực đầu tư thuộc: (i) Danh mục ngành, nghề NĐTNN chưa được tiếp cận thị trường; (ii) Danh mục ngành, nghề NĐTNN được tiếp cận thị trường có điều kiện.
 • Đây là một quy định mới của Luật Đầu tư 2020 theo hướng minh bạch, cải cách thủ tục hành chính và khả thi khi áp dụng cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam.

2.2. Về điều kiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài

 • Luật Đầu tư 2020 đã thêm điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Điều 9 nên trong quy định của nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế có thêm điều kiện về tiếp cận thị trường tại điểm c khoản 1 Điều 22. Cụ thể, “trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
 • Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2020 quy định trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không phải có dự án đầu tư khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
 • Việc cho phép ngoại lệ của thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đối với dự án đầu tư thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo nhằm mang tính khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo, từ đó thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo tại nước ta. 

2.3. Về thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài

 • Khoản 1 điều 17 Luật Đầu tư 2014 quy định đối với dự án đầu tư phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng tức là dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài phải được cơ quan đăng ký đầu tư ghi nội dung ưu đãi đầu tư, căn cứ và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
 • Điều 17 Luật Đầu tư 2020, pháp luật đã bỏ quy định nói trên và quy định “Nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư”
 • Quy định này là bước tiến bộ lớn trong cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài hoạt động đồng thời giúp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền giảm bớt lượng công việc khổng lồ khi phải xác định hộ các ưu đãi đầu tư của từng nhà đầu tư. 
 • Việc quy định nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư và tự thực hiện hưởng thủ tục ưu đãi đầu tư tại các cơ quan có thẩm quyền liên quan làm giảm bớt thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như giảm bớt gánh nặng đối với cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong việc phải tính và áp dụng ưu đãi đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Trên đây là nội dung về sự thay đổi quy định pháp luật về đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài qua các đạo luật từ năm 2014 đến năm 2020, WINLEGAL chia sẻ đến bạn. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Minh Trang

Ngày xuất bản: 23/10/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *