Các hình thức đại lý thương mại

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ làm rõ các hình thức đại lý thương mại theo quy định của pháp luật.

1.Cơ sở pháp lý

  • Luật thương mại 2005

2.Đại lý thương mại là gì?

Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao (điều 166 luật thương mại 2005).

Theo Điều 167 luật thương mại có bên trong quan hệ đại lý gồm: 

– Bên giao đại lý là thương nhân giao hàng hoá cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.

– Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.

3.Các hình thức đại lý thương mại

               

Theo quy định của pháp luật về thương mại, hiện nay pháp luật công nhận 3 loại hình đại lý chính là: 

Thứ nhất đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

Đối với loại đại lý này, bên giao đại lý sẽ ấn định giá giao đại lý, tuy nhiên giá bán của hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng do bên đại lý quyết định – Khoản 4 Điều 174 Luật Thương mại 2005, đây là một quyền mà pháp luật ghi nhận cho riêng đại lý bao tiêu, ngoài ra, quyền ấn định giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc về bên giao đại lý hay bên đại lý cũng có thể được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Thù lao mà bên đại lý được hưởng là mức chênh lệch giá giữa giá mua, giá bán thực tế so với giá mua, giá bán do bên giao đại lý quy định.

Thứ hai Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

Phạm vi của việc làm đại lý độc quyền bị giới hạn trong phạm vi lãnh thổ. Theo đó, bên đại lý chỉ mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhất định và họ là chủ thể duy nhất được phân phối các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đó trong phạm vi đã thỏa thuận với bên giao đại lý.

Thứ ba Tổng đại lý mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý.

Bao gồm nhiều đại lý trực thuộc và mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như tại cơ sở tổng đại lý. Tổng đại lý có tư cách pháp nhân và đại diện cho các đại lý trực thuộc trong quan hệ pháp luật.

Trên đây thông tin về các hình thức đại lý thương mại theo quy định của pháp luật. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *