Quy trình, thủ tục thành lập Sở giao dịch hàng hóa

Thương nhân muốn thành lập sở giao dịch hàng hóa thì phải đáp ứng các điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong phạm vi bài viết này. Công ty luật Winlegal sẽ giúp các bạn hiểu rõ về điều kiện và quy trình, thủ tục để thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

I. Cơ sở pháp lý

  • Luật thương mại 2005
  • Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa

II. Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Sở Giao dịch hàng hóa là một tổ chức có tư cách pháp nhân, cung cấp và duy trì một nơi mua bán cụ thể, có tổ chức với cơ sở vật chất kĩ thuật cần thiết để giao dịch, mua bán hàng hóa được tiêu chuẩn hóa tuân theo những qui tắc giao dịch của Sở Giao dịch hàng hóa.

III. Chức năng của sở giao dịch hàng hóa

Sở giao dịch hàng hóa có những chức năng sau:

– Cung cấp các điều kiện vật chất – kỹ thuật cần thiết để giao dịch mua bán hàng hoá;

– Điều hành các hoạt động giao dịch;

– Niêm yết các mức giá cụ thể hình thành trên thị trường giao dịch tại từng thời điểm.

IV. Điều kiện để thành lập Sở giao dịch hàng hóa 

Căn cứ tại Điều 8 Nghị định 158/2006/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP về điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa như sau:

– Vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên;

– Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, cụ thể:

+ Hệ thống máy chủ hoạt động ổn định và có tối thiểu một máy chủ dự phòng luôn ở trạng thái sẵn sàng trong trường hợp hệ thống chính xảy ra sự cố;

+ Hệ thống máy chủ đảm bảo sao lưu dữ liệu của các ứng dụng nghiệp vụ, dữ liệu giao dịch, đảm bảo khôi phục thông tin dữ liệu trong trường hợp phát sinh sự cố;

+ Phần mềm ứng dụng phải thực hiện các yêu cầu về quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;

+ Hệ thống phần mềm phải có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch hàng hóa, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong thời gian 05 năm;

+ Hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng, nếu có.

– Điều lệ hoạt động không trái với các quy định của Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP

V. Hồ sơ đề nghị thành lập

Căn cứ tại Điều 9 Nghị định 158/2006/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP thì Hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa bao gồm:

– Văn bản đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

– Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Giải trình kinh tế kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, trụ sở hoạt động, cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin kèm các tài liệu chứng minh;

– Dự thảo Điều lệ hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa với các nội dung theo quy định tại Điều 14 Nghị định này kèm Biên bản thông qua dự thảo Điều lệ. Dự thảo Điều lệ hoạt động do người đại diện theo pháp luật của Sở Giao dịch hàng hóa ký

VI. Thẩm quyền cấp phép thành lập

Căn cứ tại Điều 10 Nghị định 158/2006/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 9 Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP thì Bộ Công Thương là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và chịu trách nhiệm thẩm tra các điều kiện và hồ sơ đề nghị thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định này.

VII. Trình tự cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

– Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương theo một trong ba cách: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử của Bộ Công Thương.

– Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân sửa đổi, bổ sung.

– Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm thẩm tra và cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Nghị định này trong trường hợp thương nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định này. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Trên đây là giải đáp về vấn đề điều kiện và trình tự thủ tục thành lập sở giao dịch hàng hóa theo quy định của pháp luật. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 08/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *