Quy định về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Để đảm bảo tính nhất quán trong quy trình xử lý kỷ luật đối với người lao động vi phạm kỷ luật, nội quy lao động, pháp luật đã quy định chặt chẽ về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động trong Bộ luật lao động năm 2019. Vậy cụ thể vấn đề này ra sao? Mời quý độc giả đón đọc trong bài viết dưới đây. 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

– Bộ luật Lao động năm 2019

1. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động là gì

Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật là các bước luật định mà người sử dụng lao động phải tuân thủ khi xử lý kỷ luật. Để xử lý kỷ luật người lao động, thông thường người sử dụng lao động phải tổ chức phiên họp xử lý kỷ luật.

Theo Điều 122 Bộ luật lao động năm 2019, khi xử lý kỷ luật, người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động, có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở, người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bảo chữa, trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật và việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản.

2. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động

Trên cơ sở của phiên họp xử lý kỷ luật, người sử dụng lao động sẽ ra quyết định xử lý kỷ luật đối với người lao động. Căn cứ theo Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thủ tục xử lý kỷ luật được thực hiện như sau:

Bước 1: Lập biên bản vi phạm quy định trong lao động và thông báo đến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên.

Theo đó, khi phát hiện có những hành vi vi phạm về kỷ luật lao động của người lao động vào tại thời điểm xảy ra hành vi vi phạm đó, thì chủ thể có trách nhiệm lập biên bản là người sử dụng lao động. Đối với trường hợp người vi phạm kỷ luật lao động là người chưa đủ mười lăm tuổi thì sẽ được thông báo đến với người đại diện theo pháp luật của người lao động đó.

Đối với những trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động.

Bước 2: Xử lý kỷ luật lao động

Sau khi nhận được biên bản vi phạm kỷ luật lao động của người sử dụng lao động thì trong thời hạn ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về những nội dung như sau:

–         Nội dung xử lý vi phạm kỷ luật

–         Thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

–         Họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động

–         Hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động

Bước 3: Xác nhận tham dự cuộc họp

Các thành phần tham dự họp quy đã được nêu ở trên phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động.

Trường hợp 1: Nếu trong thành phần tham dự họp có một hoặc một số trong số đó mà không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp. Trường hợp 2: Nếu hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp.

Bước 4: Tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

Theo đó, cuộc họp xử lý kỷ luật lao động được tiến hành theo đúng thời gian, địa điểm đã được thông báo. Khi tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động thì cần phải được lập thành biên bản và phải nêu rõ được những nội dung trong phiên họp như: thành phần tham gia, nội dung cuộc họp, hình thức xử lý…. Sau đó, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp đặc biệt có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

Bước 5: Ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại khoản 1, 2 Điều 123 Bộ luật Lao động năm 2019, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động.

Trên đây là những quy định pháp luật về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động. Mọi thắc mắc quý độc giả vui lòng liên hệ về:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 28/10/2023

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *