Phân biệt dự án cần cấp giấy chứng nhận đầu tư và dự án cần chấp thuận chủ trương đầu tư

Dự án cần cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Dự án cần Chấp thuận chủ trương đầu tư là 02 vấn đề thường xuyên được nhắc tới, vậy làm thế nào để phân biệt Dự án cần cấp Giấy chứng nhận đầu tư và Dự án cần Chấp thuận chủ trương đầu tư với nhau?

Sau đây, Luật WinLegal sẽ cùng quý vị phân biệt 02 loại dự án này để giải đáp thắc mắc trên.

Tiêu chí Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Chấp thuận chủ trương đầu tư
1. Căn cứ pháp lý – Khoản 1 Điều 39 Luật Đầu tư 2020;

– Khoản 2 Điều 34 Nghị định 31/2021.

– Điều 30 Luật Đầu tư 2020;

– Điều 31, Điều 32 Luật đầu tư;

– Điều 3 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công;

– Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

– Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

2. Phân loại dự án đầu tư 1. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

2. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

1. Trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì căn cứ vào quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư , điều chỉnh chủ trương đầu tư thì sở kế hoạch đầu tư hoặc ban quản lý khu công nghiệp… là đơn vị cấp giấy chứng nhận dky đầu tư.

2. Đối với dự án thuộc trường hợp ban quản lý khu kinh tế chấp thuận nhà đầu tư thì ban quản lý khu kinh tế quyết định chấp thuận nhà đầu tư đồng thời với cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. đối với dự án KHÔNG thuộc diện cấp giấy chứng nhận dky đầu tư mà chỉ cần  quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng nhà đầu tư có nhu cầu cấp giấy thì cơ quan dky đầu tư tiến hành cấp giấy theo hồ sơ yêu cầu.

3. Thẩm quyền 1. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các trường hợp còn lại

Quốc Hội

1. Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường;

2. Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên.

Thủ tướng chính phủ

1. Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

2. Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay; đường cất hạ cánh của cảng hàng không, sân bay; nhà ga hành khách của cảng hàng không quốc tế; nhà ga hàng hóa của cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;

3. Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;

4. Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng, khu bến cảng thuộc cảng biển đặc biệt; bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;

5. Dự án đầu tư chế biến dầu khí;

6. Dự án đầu tư có kinh doanh đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

7. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;

8. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên;

9. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;

10. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;

11. Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;

12. Dự án đầu tư khác theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ trường hợp giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp: dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị; dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

3. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 300 ha và quy mô dân số dưới 50.000 người;

4. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);

5. Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết liên quan đến việc phân biệt dự án cấp giấy Chứng nhận Đầu tư hoặc chấp thuận Chủ trương Đầu tư. Mọi vấn đề chưa được rõ ràng quý vị có thể liên hệ tới Luật WinLegal thông qua số Hotline 247 của chúng tôi: 0246.29.33.222 để được tư vấn, giải đáp nhanh chóng nhất. Chân thành cảm ơn quý vị đã tham khảo bài viết trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *