Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty dịch vụ lai dắt tàu biển

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty dịch vụ lai dắt tàu biển

Dịch vụ lai dắt tàu biển đang được đầu tư và ngày càng phát triển hiện nay hầu khắp trên các quốc gia Đông Nam Á. Vậy, thủ tục để thực hiện gồm những gì? Căn cứ vào đâu?

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2014;
 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017);
 • Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển (có hiệu lực từ ngày 01/07/2017).

Điều kiện để thành lập công ty dịch vụ lai dắt tàu biển

 • Là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 • Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% vốn điều lệ của công ty.
 • Được sử dụng hợp pháp ít nhất 01 tàu lai dắt mang cờ quốc tịch Việt Nam
 • Điều kiện về bộ máy nhà nước: Đảm bảo người chịu trách nhiệm kinh doanh, khai thác lai dắt tàu biển phải tốt nghiệp ở mức tối thiểu là cao đẳng thuộc chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế. Đảm bảo người chuyên trách pháp chế tốt nghiệp mức tối thiểu là cao đẳng thuộc chuyên ngành luật.
 • Trường hợp với doanh nghiệp nước ngoài dùng tàu biển mang cờ nước ngoài phải đảm bảo:
 • Chỉ được sử dụng tàu mang cờ nước ngoài khi tàu mang cờ Việt Nam không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật
 • Tàu lai dắt mang cờ nước ngoài phải tuân thủ điều kiện về an toàn an ninh và môi trường theo pháp luật Việt Nam.
 • Tổ chức nước ngoài thực hiện lai dắt phải có hợp với bên thuê của Việt Nam.
 • Phải có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp lai dắt Việt Nam của tổ chức nước ngoài được ủy quyền tại Việt Nam.

Các trường hợp thành lập công ty dịch vụ lai dắt tài biển

TH1: Thành lập công ty dịch vụ lai dắt tàu biển có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 160/2016/NĐ-CP thì tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong công ty dịch vụ lai dắt tàu biển không vượt quá 49%. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài không thể thành lập công ty dịch vụ lai dắt tàu biển 100% vốn nước ngoài được mà phải cùng góp vốn với đối tác Việt Nam để thành lập công ty và phần vốn góp của bên nước ngoài không vượt quá 49%.

Bước 1: Nhà đầu tư xin cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư là cá nhân: bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Đối với nhà đầu tư là tổ chức: bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương xác nhận tư cách pháp lý;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ hoặc của tổ chức tài chính hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hoặc tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất. Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án;
 • Nếu dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao thì nộp giải trình về sử dụng công nghệ.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính.

Trình tự xử lý: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Trường hợp từ chối cấp thì Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thành lập công ty dịch vụ lai dắt tàu biển có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty TNHHhai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;
 • Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên là cá nhân; bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpcủa thành viên là tổ chức; bản sao công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của đại diện pháp luật của tổ chức đó;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thời hạn: 03 – 06 ngày làm việc.

Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp:

Thông tin về đăng ký doanh nghiệp phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: Theo khoản 1 Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP thì đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Khắc dấu và công bố mẫu dấu:

Sau khi nhận thông báo về mẫu con dấu, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải thông báo của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

TH 2: Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty dịch vụ lai dắt tàu biển Việt Nam

Với cách thức này, nhà đầu tư nước ngoài không cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà chỉ cần đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào công ty dịch vụ lai dắt tàu biển Việt Nam tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Nhà đầu tư có thể tiết kiệm thời gian và chi phí. Khi nhận được chấp thuận từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, công ty sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng và thay đổi thành viên, cổ đông.

Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp thể hiện những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trình tự, thủ tục: Nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu và hình thức đầu tư phù hợp với Biểu cam kết và pháp luật Việt Nam thì trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng điều kiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và thay đổi cổ đông, thành viên

Tuy nhiên, một điều quan trọng là việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động của công ty, kể cả nhà đầu tư có chọn phương thức nào trong hai phương thức trên.

Theo các quy định tại Chương IV về Điều kiện kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển tại Nghị định 160/2016/NĐ-CP thì các điều kiện này bao gồm:

Về đội tàu: Có tối thiểu 01 tàu lai dắt; tàu lai dắt phải là tàu thuyền Việt Nam và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật;

Về bộ máy tổ chức và nhân lực:

 • Có người chuyên trách thực hiện kinh doanh, khai thác dịch vụ lai dắt tàu biển đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành hàng hải, ngoại thương, thương mại hoặc kinh tế;
 • Có người chuyên trách thực hiện công tác pháp chế đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành luật;
 • Thuyền viên làm việc trên tàu lai dắt phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, tiêu chuẩn về sức khỏe và được cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định;
 • Thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu lai dắt phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn, được cấp chứng chỉ chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định; đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.(Tham khảo thêm: Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài )

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *