Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo hiểm cần đáp ứng các điều kiện pháp lý nào và thực hiện thủ tục xin giấy phép thành lập công ty ra làm sao?

Cơ sở pháp lý thực hiện kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

 • Biểu cam kết về thương mại và dịch vụ của Việt Nam trong WTO;
 • Luật kinh doanh bảo hiểm 2000;
 • Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010;
 • Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi;
 • Thông tư 150/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng; thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng; hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho các tổ chức không phải là ngân hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Nhà đầu tư nước ngoài khi đáp úng các điều kiện sau đây sẽ được phép đầu tư thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam:

 • Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
 • Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;
 • Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và không có lỗ lũy kế đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp;
 • Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành;
 • Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam hoặc công ty con chuyên thực hiện chức năng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệpbảo hiểm tại Việt Nam;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam;
 • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Bước 1: Đăng ký dự án đầu tư 

Hồ sơ đăng ký đầu tư mở công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo hiểm theo mẫu có sẵn;
 2. Bản sao y công chứng còn hạn hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Hoặc bản sao công chứng có hợp pháp hóa lãnh sự Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu xác nhận tư cách pháp lý tương đương khác đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức;
 3. Đề xuất dự án đầu tư cung cấp đầy đủ thông tin dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo hiểm;
 4. Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc cam kết hỗ trợ tài chính đối với nhà đầu tư nước ngoàilà cá nhân; Hoặc bản sao xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
 5. Văn bản ủy quyền nếu nhà đầu tư không trực tiếp nộp hồ sơ.

– Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký đầu tư thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chính để thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài.

– Thời hạn xử lý: 15 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan cấp phép sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp từ chối dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo hiểm sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do từ chối.

Bước 2: Đăng ký kinh doanh để cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Nhà đầu tư nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm tới Bộ tài chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Văn bản đề nghị thành lập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm có vốn nước ngoàitheo mẫu có sẵn.
 2. Điều lệ công ty do nhà đầu tư nước ngoài tự biên soạn.
 3. Phương án hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo hiểm

Trong 05 năm đầu tiên nêu rõ được đối tượng mục tiêu, các phương pháp dự phòng nghiệp vụ, các chương trình tái bảo hiểm, khả năng thanh toán của nhà đầu tư…..

– Bản sao y công chứng thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác; kèm theo bản lý lịch tư pháp và các bằng cấp, chứng chỉ của Chủ tịch Hội đồng thành viên ; Giám đốc/Tổng Giám đốc; chuyên gia tính toán; kế toán trưởng.

– Bản danh sách thành viên góp vốn hoặc góp từ 10% vốn trở lên cùng với các giấy tờ sau để chứng minh đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật:

– Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác;

– Văn bản điều lệ công ty;

– Quyết định góp vốn có xác nhận của cấp có thẩm quyền của tổ chức góp vốn;

– Giấy ủy quyền đi kèm với bản sao y công chứng thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền góp vốn của tổ chức đó;

– Báo cáo tài chính 03 năm liền kề trước đó có kiểm toán. Nếu công ty con được ủy quyền góp vốn thì cung cấp cả BCTC của công ty con;

– Giấy ủy quyền cho công ty con đầu tư góp vốn để thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài ở Việt Nam cùng với cam kết của công ty mẹ về việc sẽ cùng công ty con chịu trách nhiệm đối với việc góp vốn và thực hiện nghĩa vụ trong việc công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài ở Việt Nam (nếu có ủy quyền).

 1. Quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm.
 2. Xác nhận của ngân hàng về mức vốn điều lệ đáp ứng điều kiện vốn pháp định.
 3. Hợp đồng hợp tác (nếu có hợp tác với tổ chức của Việt Nam).
 4. Biên bản họp của các thành viên góp vốn về việc thông qua điều lệ và đồng ý góp vốn thành lập thành lập công ty TNHH kinh doanh dịch vụ bảo hiểm đi cùng với danh sách các thành viên sáng lập hoặc góp từ 10% vốn điều lệ trở lên
 5. Văn bản xác nhận tổ chức nước ngoài được thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài ở Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại hoặc  giấy tờ chứng minh nước sở tại không yêu cầu văn bản chấp thuận này; Văn bản xác nhận tổ chức nước ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm đúng với lĩnh vực dự kiến hoạt động kinh doanh  tại Việt Nam; Văn bản xác nhận tổ chức nước ngoài có đủ tài chính đáp ứng điều kiện theo quy định;
 6. Văn bản xác nhận về việc tổ chức Việt Nam tham gia góp vốn đủ điều kiện an toàn tài chính và được phép góp vốn mở công ty bảo hiểm có vốn nước ngoàicủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 7. Giấy cam kết đáp ứng cácđiều kiện mở công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài theo quy định của các thành viên góp vốn.
 8. Giấy ủy quyền thực hiện các thủ tục đề nghị thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài.

– Cơ quan tiếp nhận: Bộ tài chính

– Thời hạn xử lý: 21 ngày làm việc sẽ gửi phản hồi nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc cần bổ sung, sửa đổi. Thời hạn sửa đổi tối đa là 06 tháng kể từ ngày ra thông báo của Bộ tài chính. Giấy phép sẽ được cấp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Xem thêm: Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý có vốn đầu tư nước ngoài )

Bước 3: Thủ tục sau khi kinh doanh dịch vụ bảo hiểm có vốn nước ngoài

– Đăng 05 số báo liên tiếp về thông tin doanh nghiệp bảo hiểm có vốn nước ngoài

– Ký quỹ 2% vốn pháp định tại 01 ngân hàng thương mại trong thời hạn 60 ngày.

Thực hiện các thủ tục sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhận được giấy phép thành lập công ty bảo hiểm có vốn nước ngoài để không bị thu hồi giấy phép:

 • Chuyển vốn tại tài khoản phong tỏa thành vốn điều lệ;
 • Đăng ký mẫu dấu; mở tài khoản ngân hàng công ty;
 • Thiết lập cơ sở hạ tầng thiết bị và phần mềm theo quy định;
 • Đề nghị phê chuẩn phương pháp trích lập dự phòng nghiệp vụ và đăng ký sản phẩm bảo hiểm, phê chuẩn các chức danh quản lý;
 • Ban hành quy định về quy trình, giám định, bồi thường và kiểm soát nội bộ cũng như quản lý tài chính.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *