Người nước ngoài góp vốn vào công ty phần mềm Việt Nam

Người nước ngoài góp vốn vào công ty phần mềm Việt Nam

Công ty phần mềm là một công ty có các sản phẩm chính là công nghệ, phân phối và phát triển sản phẩm trong ngành. Công ty là các công ty trong ngành công nghiệp phần mềm.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư 2014;
 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Luật Công nghệ thông tin 2006, Thông tư 16/2014/TT-BTTTT quy định việc xác định hoạt động sản xuất phần mềm;
 • Các Hiệp ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (ví dụ Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO, Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ (AFAS), Hiệp định VKFTA (Việt Nam – Hàn Quốc), Hiệp định VJEPA (Việt Nam – Nhật Bản).

Hồ sơ đăng ký góp vốn gồm

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho người khác thực hiện thì cần có giấy ủy quyền hoặc ủy quyền thông qua hợp đồng dịch vụ.

Trình tự  cho người nước ngoài góp vốn vào công ty phần mềm

Bước 1: Tiến hành đăng ký góp vốn công ty phần mềm

Doanh nhân nước ngoài tiến hành đăng ký góp vốn, mua, bán chuyển nhượng vốn góp, cổ phần với công ty phần mềm của Việt Nam với cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền. Thủ tục đăng ký cụ thể gồm:

 • Giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân và cá nhân của doanh nhân ngoại quốc như hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, thẻ chứng minh nhân dân kèm theo bản giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu chủ đầu tư là tổ chức.( tất cả các giấy tờ có thể cung cấp bản sao có công chứng và xác nhận của lãnh sự).
 • Văn bản đăng ký góp vốn vào công ty phần mềm của Việt Nam. Kèm theo chi tiết về tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp mà bạn muốn mua, muốn sở hữu trong doanh nghiệp Việt Nam và chi tiết thông tin của công ty phần mềm mà doanh nhân nước ngoài dự định góp vốn.
 • Hồ sơ nộp cho Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp Việt Nam đặt
 • Giấy ủy quyền cho Nam Việt Luật khi doanh nhân ngoại quốc không trực tiếp tiến hành.

Tham khảo thêm: Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đối với nhà đầu tư nước ngoài

Bước 2: Tiến hành góp vốn, chuyển nhượng vốn góp cổ phần công ty phần mềm

 • Doanh nhân của nước ngoài sau khi được chấp thuận góp vốn thì có thể thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp phần mềm của Việt Nam.
 • Hay tiến hành ký kết hợp đồng mua, bán và chuyển nhượng vốn góp, cổ phần với chủ công ty phần mềm.

Bước 3: Làm thủ tục thay đổi thành viên hay cổ đông công ty, thay đổi hình thức công ty

 • Doanh nghiệp phần mềm Việt Nam sau khi nhận vốn góp của doanh nhân nước ngoài thì cần tiến hành làm thủ tục để thay đổi cổ đông sở hữu cổ phần, thay đổi thành viên sở hữu phần vốn góp ở trong công ty.
 • Ngoài ra, cần làm thủ tục thay đổi về loại hình của công ty nếu quá trình góp vốn của doanh nhân của nước ngoài làm thay đổi loại hình công ty. Nếu không thay đổi thì không cần làm thủ tục này.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *