Lịch nghỉ lễ 30/4 1/5 năm 2023 – Học sinh sinh viên và người lao động cả nước bước vào kỳ nghỉ dài

 

Ngày 30/4 và ngày 1/5 là hai ngày lễ quan trọng hàng năm, có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại. Đây cũng là dịp nghỉ lễ dài ngày đối với người lao động cả nước.

Nếu người lao động làm việc, học sinh, sinh viên đi học từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ 1 ngày/tuần) thì sẽ được nghỉ bù ngày 02/5/2023, tức được nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 29/4/2023 đến hết ngày 02/5/2023.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, học sinh các cấp đi học, đi làm từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ 2 ngày/tuần) sẽ được nghỉ liên tục 5 ngày, từ ngày 29/4/2023 – 03/5/2023.

Tiền lương làm thêm giờ ngày nghỉ lễ tính như thế nào?

Vào ngày lễ, tết, người lao động được phép nghỉ và hưởng nguyên lương đối với những ngày này. Vì vậy, nếu làm thêm vào những ngày này thì được tính là làm thêm giờ và người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Điều 107 Bộ luật Lao động 2019 sau đây:

– Phải được sự đồng ý của người lao động.

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 40 giờ trong 01 tháng.

– Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động 2019.

Theo quy định về tiền lương làm thêm giờ tại Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

  1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:
  2. a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;
  3. b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;
  4. c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
  5. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.
  6. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

Cụ thể Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

– Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 và được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ làm thêm.

Còn đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng,… theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số sản phẩm làm thêm

Và khi người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mọi thắc mắc xin liên hệ công ty Luật TNHH WinLegal Lô 9 N01 ngõ 1 Nguyễn Hoàng Tôn Phường Xuân La Quận Tây Hồ Hà Nội

Hotline: 0246.29.33.222

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *