CHIẾN THUẬT HỎI CUNG BỊ CAN TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP

Mục đích quan trọng của việc hỏi cung chính là khai thác thông tin liên quan đến vụ án để phục vụ cho việc điều tra. Tuy nhiên việc khai thác thông tin từ bị can không phải là việc dễ dàng. Do đó các điều tra viên sẽ căn cứ vào từng trường hợp mà áp dụng các chiến thuật hỏi cung khác nhau đê khiến bị can khai ra sự thật của vụ án. Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ tìm hiểu về chiến thuật hỏi cung bị can trong các trường hợp.

1.Trường hợp bị can thành khẩn khai báo

        Trường hợp này thường gặp ở những bị can phạm loại tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, bị bắt quả tang, có nhiều chứng cứ trực tiếp chứng minh hành vi phạm tội, là người giúp sức trong vụ án có đồng phạm nhưng vai trò không đáng kể. Vì tâm lý lần đầu phạm tội và phạm vào tội ít nghiêm trọng do đó với tâm lý lo lắng, sợ hãi cũng như muốn hưởng sự khoan hồng của pháp luật bị can đã thành khẩn khai báo.

       Việc bị can thành khẩn khai báo tạo điều kiện thuận lợi cho các điều tra viên trong quá trình hỏi cung. Khi hỏi cung bị can thành khẩn khai báo, Kiểm sát viên có thể cho bị can viết bản tự khai về hành vi phạm tội của mình hoặc để cho bị can tự khai bằng lời trước Kiểm sát viên, sau đó Kiểm sát viên lập biên bản hỏi cung bị can.

         Khi cho bị can viết bản tự khai, Kiểm sát viên có thể để bị can lựa chọn cách thức khai báo. Nếu bị can không biết phải khai báo thế nào thì Kiểm sát viên có thể hướng dẫn bị can khai báo theo trình tự thời gian diễn ra vụ việc hoặc nêu vấn đề cho bị can tự khai báo. Sau khi bị can viết bản tự khai xong, Kiểm sát viên có thể hỏi thêm bị can để giải quyết những điểm còn mâu thuẫn, những điểm chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc để kiểm tra lời khai của bị can.

          Khi bị can khai báo bằng lời, Kiểm sát viên lắng nghe bị can khai báo. Khi bị can khai xong, Kiểm sát viên đặt câu hỏi cho bị can trả lời để giải quyết những điểm còn mâu thuẫn, những điểm chưa rõ, chưa đầy đủ trong lời khai của bị can, rồi lập biên bản hỏi cung bị can.

2.Trường hợp bị can từ chối khai báo hoặc khai báo gian dối

          Để che dấu hình vi phạm tội của mình hay che dấu đồng phạm mà nhiều bị can đã lựa chọn khai báo gian dối đánh lừa điều tra viên. Việc khai báo gian dối thường xuất hiện ở những bị can đã nhiều lần phạm tội, phạm những tội nghiêm trọng…Việc khai báo gian dối gây khó khăn cho điều tra viên trong quá trình hỏi cung cũng như điều tra. Do đó để bị can khai ra sự thật thì các điều tra viên sẽ phải áp dụng một số chiến thuật sau:

2.1 Giáo dục, thuyết phục bị can:

         Kiểm sát viên nghiên cứu kỹ về đặc điểm nhân thân của bị can, các tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của bị can, động cơ kìm hãm bị can khai báo hoặc khai báo gian dối, từ đó tìm ra nội dung giáo dục, thuyết phục hiệu quả đối với từng bị can. Nội dung giáo dục, thuyết phục thường là: lấy đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước giải thích cho bị can hiểu về hành vi phạm tội của mình, về chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội, chỉ rõ cho họ thấy con đường đúng đắn nhất là phải thành khẩn khai báo; lấy tình cảm gia đình để khơi dậy trách nhiệm của họ…

       Khi sử dụng chiến thuật này, Kiểm sát viên cần lưu ý là phải tùy vào trình độ, nhận thức của bị can mà có cách giáo dục, thuyết phục phù hợp, bảo đảm họ hiểu chính xác nội dung mà Kiểm sát viên muốn nói, nhất là những bị can là người dân tộc thiểu số. 

2.2 Sử dụng tài liệu, chứng cứ để đấu tranh với bị can:

       Để việc sử dụng tài liệu, chứng cứ đạt kết quả tốt, thì tài liệu, chứng cứ phải được Kiểm sát viên kiểm tra, đánh giá, bảo đảm mang đầy đủ các thuộc tính của chứng cứ. Các chứng cứ này phải khách quan, có liên quan tới vụ án, phù hợp với các nguồn chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và được các chủ thể có thẩm quyền thu thập theo đúng trình tự bộ luật tố tụng hình sự quy định. 

        Sử dụng chứng cứ khi hỏi cung bị can có thể tiến hành theo hai cách sau: Thứ nhất, sử dụng chứng cứ theo trình tự phụ thuộc vào giá trị chứng minh của chứng cứ, từ chứng cứ có giá trị chứng minh thấp đến những chứng cứ có giá trị chứng minh cao. Thứ hai, ngay từ đầu sử dụng bất ngờ một chứng cứ có giá trị chứng minh cao nhất. Trường hợp Kiểm sát viên nhận thấy thái độ khai báo của bị can chưa có chuyển biến hoặc chuyển biến chậm thì việc sử dụng tài liệu, chứng cứ theo cách thứ nhất sẽ đạt hiệu quả hơn, bởi nếu như ngay từ đầu sử dụng bất ngờ một chứng cứ có giá trị chứng minh cao nhất mà thái độ khai báo của bị can chưa có sự chuyển biến thì các tài liệu, chứng cứ còn lại không còn tác dụng, gây khó khăn cho việc đấu tranh với bị can. 

2.3 Sử dụng mâu thuẫn để đấu tranh với bị can:

      Trong vụ án có đồng phạm, nếu nghiên cứu thật kỹ hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên có thể phát hiện ra mâu thuẫn giữa các bị can về lợi ích, vị trí, đời sống, để từ đó khoét sâu mâu thuẫn giữa các bị can, làm cho bị can này tích cực khai báo về hành vi phạm tội của bị can khác. 

      Khi hỏi cung bị can khai báo gian dối, Kiểm sát viên có thể sử dụng mâu thuẫn trong lời khai của bị can để đấu tranh với bị can. Thực tiễn cho thấy, các bị can khai báo gian dối tất yếu sẽ xuất hiện mâu thuẫn với lời khai của bị can khác trong vụ án, mâu thuẫn với lời khai của người bị hại, người làm chứng, kết luận giám định hoặc mâu thuẫn với chính lời khai trước đó của họ. Vì vậy, Kiểm sát viên cần phải phát hiện được các mâu thuẫn này, sử dụng để đấu tranh với bị can, buộc bị can phải khai báo thành khẩn. Để có thể phát hiện được các mâu thuẫn trong lời khai của bị can, Kiểm sát viên nghiên cứu thật kỹ hồ sơ vụ án, so sánh các tài liệu, chứng cứ thu thập được với lời khai của bị can, tiến hành các biện pháp điều tra khác để kiểm tra lời khai của bị can.

2.4 Sử dụng hợp lý các chiến thuật hỏi cung:

      Một số các chiến thuật hỏi cung khác: hỏi đứt quãng, hỏi bất ngờ vào điểm yếu, hỏi củng cố từng bước, hỏi gián tiếp, làm cho bị can không thể chuẩn bị được nội dung khai báo, từ đó sẽ xuất hiện mâu thuẫn trong lời khai và buộc bị can phải khai đúng sự thật.

3. Trường hợp bị can nhận tội

         Đây là trường hợp tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hỏi cung, tìm ra sự thật của vụ án. Tuy nhiên không ít trường hợp bị can thành khẩn nhận tội để đánh lạc hướng điều tra, nhận tội thay cho người khác. Do đó Kiểm sát viên không được vội tin lời khai của bị can mà cần thận trọng so sánh, xem xét lời khai của bị can với các tài liệu, chứng cứ khác, tiến hành các biện pháp điều tra khác để kiểm tra lời khai của bị can. Nếu ngoài lời khai của bị can, không còn chứng cứ nào khác hoặc lời khai của bị can chưa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được thì không được sử dụng làm chứng cứ kết tội bị can.

4. Trường hợp bị can không nhận tội

        Trường hợp bị can không nhận tội thường do các nguyên nhân: bị can cho rằng hành vi của mình không phạm tội hoặc vì sợ nếu nhận tội thì phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc tin tưởng hành vi của mình chưa bị phát hiện…

       +Nếu bị can nghĩ hành vi của mình không phải là tội phạm, thì cần giải thích quy định của pháp luật, kết hợp đưa ra tài liệu, chứng cứ cho bị can thấy rõ hành vi của mình là hành vi phạm tội, sau đó giải thích chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội thành khẩn khai báo. 

      + Nếu bị can đang chờ đợi sự giúp đỡ từ những người khác thì phải làm cho bị can hiểu không ai giúp được bị can, chỉ bị can mới tự giúp được chính mình bằng cách khai báo thành khẩn để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

5. Bị can khiếu nại hoạt động điều tra

        Nếu trong quá trình hỏi cung, bị can có khiếu nại hoạt động điều tra thì Kiểm sát viên phải lắng nghe, yêu cầu bị can trình bày về hoạt động điều tra cụ thể mà bị can khiếu nại, các căn cứ mà bị can đưa ra, các yêu cầu của bị can, rồi thận trọng xem xét với các chứng cứ khác của vụ án để kết luận việc khiếu nại có căn cứ hay không, từ đó có biện pháp giải quyết theo quy định.

Trên đây là những giải đáp về chiến thuật hỏi cung bị can trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *