Bên mua có quyền ngừng thanh toán tiền mua hàng không?

Một trong những nghĩa vụ quan trọng mà bên mua phải thực hiện đó là thanh toán tiền mua hàng cho bên bán. Vậy có trường hợp nào bên mua có quyền ngừng thanh toán tiền mua hàng cho bên mua hay không? Trong phạm vi bài viết này, Công ty Luật Winlegal sẽ giải đáp câu hỏi trên theo quy định của pháp luật.

I. Cơ sở pháp lý

  • Luật thương mại 2005

II. Nghĩa vụ thanh toán đối với bên mua

 Theo Điều 50 Luật Thương mại 2005, nghĩa vụ thanh toán đối với bên mua trong hợp đồng mua bán hàng hóa (hợp đồng thương mại) được quy định như sau:

– Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng theo thỏa thuận.

– Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.

– Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

Có thể thấy, nghĩa vụ thanh toán là một trong những nghĩa vụ quan trọng mà bên mua cần phải thực hiện theo đúng thỏa thuận với bên bán về phương thức thanh toán, trình tự và thủ tục thanh toán.

III. Thời hạn và địa điểm thanh toán tiền mua hàng 

– Thời hạn thanh toán: Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời hạn thanh toán được quy định như sau:

+ Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá.

+ Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thỏa thuận theo quy định tại Điều 44 của Luật Thương mại 2005.

-Địa điểm thanh toán: Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thể thì bên mua phải thanh toán cho bên bán tại một trong các địa điểm sau đây:

+ Địa điểm kinh doanh của bên bán được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng, nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán;

+ Địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ, nếu việc thanh toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.

IV. Bên mua có được ngừng thanh toán tiền mua hàng không?

Đối với hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng thương mại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác thì Bên mua sẽ được ngừng thanh toán tiền mua hàng cho bên ban khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– (1) Bên mua có bằng chứng về việc bên bán lừa dối thì có quyền tạm ngừng việc thanh toán;

– (2) Bên mua có bằng chứng về việc hàng hóa đang là đối tượng bị tranh chấp thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi việc tranh chấp đã được giải quyết;

– (3) Bên mua có bằng chứng về việc bên bán đã giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì có quyền tạm ngừng thanh toán cho đến khi bên bán đã khắc phục sự không phù hợp đó;

Lưu ý: Trường hợp tạm ngừng thanh toán theo quy định tại trường hợp (2) và (3) mà bằng chứng do bên mua đưa ra không xác thực, gây thiệt hại cho bên bán thì bên mua phải bồi thường thiệt hại đó và chịu các chế tài khác theo quy định của Luật thương mại 2005

Như vậy, bên mua khi thuộc một trong những trường hợp nêu trên bên mua sẽ được ngừng thanh toán tiền mua hàng cho bên bán. Tuy nhiên trước khi áp dụng thì bên mua cần phải xem xét kỹ các bằng chứng liệu đã chính xác và phù hợp chưa. Nếu không bên mua có thể sẽ phải bồi thường thiệt hại cho bên bán do việc tạm ngừng thanh toán gây thiệt hại cho bên bán.

Trên đây giải đáp về vấn đề Bên mua có được ngừng thanh toán tiền mua hàng cho bên bán không. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 08/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *