Sự khác biệt giữa thẩm tra và thẩm định

Sự khác biệt giữa thẩm tra và thẩm định

Nghe thoáng qua thì ta cứ ngỡ ràng thẩm tra và thẩm định nó là một khái niệm chỉ là đọc lệch đi thôi. Nhưng thực tế thì hai khái niệm này hoàn toàn không hề giống nhau và làm rất nhiều người nhầm lẫn.

Thẩm định dự án là gì?

Thẩm định dự án hay còn được gọi là thẩm định dự án đầu tư được hiểu cơ bản chính là hoạt động thực hiện nghiên cứu, phân tích một cách khách quan, khoa học, toàn diện về tất cả các nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án đó, việc thẩm định dự án đầu tư cũng được đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội để nhằm mục đích có thể quyết định đầu tư cũng như tài trợ vốn cho dự án.(Xem thêm: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công gồm những gì? )

Như đã đề cập cụ thể ở bên trên tại phần định nghĩa, thẩm định nói chung hay thẩm định dự án nói riêng về cơ bản là một hoạt động mang tính chất chuyên môn, nghiệp vụ. Bởi vì ở trong quá trình thẩm định, chủ thể là người thẩm định phải đưa được ra những kết luận, những đánh giá cụ thể. Căn cứ trên những tiêu chí cơ bản của chuyên môn trong từng lĩnh vực. Để các chủ thể có thể làm được điều này thì các cá nhân, cơ quan, tổ chức thẩm định phải có sự am hiểu và biết rõ.

Sự khác biệt giữa thẩm tra và thẩm định

Sự khác biệt giữa thẩm tra và thẩm định

Thẩm tra là gì?

Thẩm tra là việc cá nhân, cơ qian, tổ chức có thẩm quyền tiến hành và thực hiện hoạt động kiểm tra, xem xét những nội dung cơ bản vấn đề nhất định sau đó đi tới kết luận về tính hợp pháp, tính đúng đắn và tính khả thi của vấn đề đó.(Xem thêm: Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng được diễn ra như thế nào? )

So sánh giữa thẩm tra và thẩm định

Thẩm định là việc của các cơ quan quản lý nhà nước như:
– Thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật mà cơ quan đầu mối thẩm định là Sở kế hoạch và đầu tư (ở cấp tỉnh), phòng tài chính – kế hoạch ở cấp huyện. Các sở có chuyên ngành xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở các dự án theo chuyên ngành….

– Chủ đầu tư có thể thẩm định thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán; Và quyết định phê duyệt trước khi lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng, thi công xây dựng. Nếu không đủ điều kiện, năng lực thì thuê tư vấn thẩm tra.
– Thẩm tra là công việc chỉ dành cho các tổ chức tư vấn.(Xem thêm: Thủ tục chia di sản thừa kế và lựa chọn người thừa kế hợp pháp )

Ví dụ tư vấn có thể thẩm tra tổng mức đầu tư trong bước phê duyệt dự án đầu tư (Các cơ quan đầu mối thẩm định dự án đầu tư có thể thuê các đơn vị tư vấn thẩm tra về tổng mức đầu tư trước khi trình phê duyệt dự án (theo nghị định 99/2007/NĐ-CP). Đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình làm cơ sở cho Chủ đầu tư phê duyệt khi được chủ đầu tư thuê.
– Tóm lại thẩm định thường gắn với các cơ quan quản lý nhà nước còn thẩm tra gắn với các đơn vị tư vấn.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *