Quy trình, thủ tục đầu tư khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ

thu-tục-dau-tu-khu-cong-nghiep

Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ là gì?

Thủ tục đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ gồm các khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ. Trong đó, khu công nghiệp có chức năng chính, khu đô thị – dịch vụ có chức năng hỗ trợ, cung ứng dịch vụ, tiện ích công cộng và xã hội cho khu công nghiệp.

Khu đô thị – dịch vụ bao gồm: nhà ở, công trình giáo dục, đào tạo, nghiên cứu; công trình y tế; công trình thể thao, văn hóa, công viên; công trình thương mại; công trình dịch vụ và các công trình kết cấu khác.

Khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo sự phát triển hiệu quả, bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

Ưu đãi của Nhà nước đối với khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ

Các ưa đãi đầu tư:

Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư. Được miễn thuế, giảm thuế TNDN

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên – vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư. Miễn, giảm số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất đối với người đầu tư.

Nguyên tắc áp dụng:

Dự án có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ngày được quyết định chủ trương đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư như quy định đối với dự án đầu tư tại đia bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Dự án thuộc ngành , nghề ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi như đối với dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Tương tự trong trường hợp dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi tại khu công nghiệp cũng được hưởng ưu đãi như dự án thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Dự án đủ điều kiện hưởng các mức ưu đãi khác nhau được áp dụng mức ưu đãi cao nhất;

Đặc biệt, ưu đãi về tiền thuê đất không áp dụng đối với những dự án đầu tư tại các khu công nghiệp thuộc các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh và thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Xem thêm: Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cần những thủ tục gì?

Điều kiện làm thủ tục đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ

Phải đáp ứng được điều kiện xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp tương ứng quy định tại Điều 9, Điều 10 của Nghị định 35/2022/NĐ-CP.

Khu vực dự kiến đầu tư xây dựng khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  • Quy mô diện tích phù hợp với nhu cầu cung cấp dịch vụ, tiện ích công cộng của khu công nghiệp và tối đa không vượt quá một phần ba (1/3) quy mô diện tích của khu công nghiệp.

Các dự án đầu tư dự kiến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp không thuộc Mức I và Mức II của Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quy trình, thủ tục đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ

1. Được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ thực hiện theo từng dự án riêng cho từng khu chức nắng thì nhà đầu tư của khu chức năng thực hiện được áp dụng đối với dụán theo quy định của pháp luật

3. Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật về đầu tư được ưu tiên lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ trong trường hợp được đánh giá đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm trong quá trình đánh giá lựa chọn nhà đầu tư.

4. Khi đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định tại Nghị định này, việc triển khai xây dựng, quản lý các phân khu chức năng trong khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng với các phân khu chức năng.

Mọi thông tin tư vấn hỗ trợ về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1 đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email:  [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *