Khách hàng nộp tiền cho sở giao dịch hàng hóa như thế nào?

Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật Winlegal sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn một số vấn đề về nộp tiền cho sở giao dịch hàng hóa của khách hàng.

I. Cơ sở pháp lý

  • Luật thương mại 2005

II. Sở giao dịch hàng hóa là gì?

Sở Giao dịch hàng hóa là một tổ chức có tư cách pháp nhân, cung cấp và duy trì một nơi mua bán cụ thể, có tổ chức với cơ sở vật chất kĩ thuật cần thiết để giao dịch, mua bán hàng hóa được tiêu chuẩn hóa tuân theo những quy tắc giao dịch của Sở Giao dịch hàng hóa.

III. Khách hàng nộp tiền cho sở giao dịch hàng hóa như thế nào?

– Theo quy định, khách hàng không thể nộp tiền trực tiếp lên Sở giao dịch hàng hóa. 

– Để nộp tiền vào tài khoản thì khách hàng thực hiện như sau:

+ Khách hàng phải mở Tài khoản giao dịch hàng hóa thông qua Thành viên Kinh doanh 

+ Khách hàng tiến hành nộp tiền vào tài khoản giao dịch thông qua tài khoản mà khách hàng đã mở tài khoản.

– Thành viên kinh doanh sẽ có trách nhiệm chuyển tiền đến sở giao dịch và lập lệnh ghi có vào tài khoản cho khách hàng. 

– Hoạt động nộp tiền của khách hàng được thực hiện theo các quy trình sở giao dịch đã ban hành, thông qua các Ngân hàng thương mại nên khách hàng có thể hoàn toàn an tâm về tính chính xác, an toàn và nhanh chóng.

IV. Khách hàng cần làm gì khi chuyển khoản nhầm vào Tài khoản ngân hàng của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Trong trường hợp chuyển khoản nhầm cho sở giao dịch, khách hàng sẽ có 2 cách để giải quyết như sau:

– Cách 1: Khách hàng liên hệ trực tiếp với sở giao dịch qua email

+ Khách hàng cần làm rõ về việc chuyển khoản nhầm lên tài khoản ngân hàng của sở giao dịch và đính kèm Ủy nhiệm chi để chứng minh về việc chuyển tiền và đề xuất sở giao dịch chuyển khoản lại cho Khách hàng.

+Lưu ý: Thông tin số tài khoản ngân hàng và thông tin chủ tài khoản phải khớp với thông tin tài khoản đã chuyển tiền lên sở giao dịch. Kế toán của sở giao dịch sẽ đối chiếu, tra soát thông tin và chuyển lại tiền vào đúng tài khoản ngân hàng đã chuyển nhầm lên sở giao dịch.

– Cách 2: Khách hàng liên hệ với sở giao dịch thông qua thành viên kinh doanh

+ Khách hàng liên hệ thành viên kinh doanh và nhờ thành viên kinh doanh gửi email lên sở giao dịch nhờ hỗ trợ chuyển trả lại tiền nộp nhầm vào tài khoản ngân hàng. Tương tự như cách trên, khách hàng cũng cần đính kèm Ủy nhiệm chi chứng minh việc chuyển tiền và cung cấp thông tin tài khoản Khách hàng để Kế toán của sở giao dịch chuyển lại tiền sau khi đã xác minh thông tin.

+ Sau khi nhận được tiền chuyển trả lại từ sở giao dịch, Khách hàng thực hiện chuyển khoản nộp tiền cho thành viên kinh doanh để nộp tiền vào tài khoản giao dịch như quy định.

Tuy nhiên, sở giao dịch sẽ không chịu trách nhiệm các khoản phí do phát sinh các chi phí có liên quan đến hệ thống ngân hàng thanh toán. 

V. Tiểu khoản tài khoản giao dịch hàng hóa là gì?

Tiểu khoản tài khoản giao dịch hàng hóa (Tiểu khoản TKGD) là tài khoản chuyên biệt nằm trong tài khoản giao dịch hàng hóa (TKGD), để giao dịch mặt hàng/hợp đồng đặc thù khác nhau (theo quy định của sở giao dịch trong từng thời kỳ). Trong một TKGD có thể có một hoặc nhiều tiểu khoản TKGD khác nhau. Tiểu khoản TKGD được theo dõi, quản lý, xử lý như tài khoản giao dịch.

VI. Khi có vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư sẽ liên hệ ai để giải quyết?

Mô hình hoạt động tại Sở Giao dịch hàng hóa là mô hình hai cấp chuẩn quốc tế:

– Sở Giao dịch hàng hóa – Thành viên: Sở Giao dịch hàng hóa niêm yết các sản phẩm giao dịch, tổ chức, quản lý, giám sát hoạt động của các thành viên, điều hành thị trường hàng hóa.

– Thành viên – Nhà đầu tư: Nhà đầu tư thực hiện mở tài khoản giao dịch hàng hóa tại các Thành viên và thực hiện mua bán hàng hóa thông qua phương thức giao dịch khớp lệnh tập trung trên hệ thống giao dịch điện tử.

 Khi phát sinh vấn đề trong quá trình giao dịch, nhà đầu tư sẽ gửi yêu cầu hỗ trợ tới các thành viên. Các vấn đề sẽ lần lượt được giải quyết theo các cấp từ thành viên đến Sở Giao dịch hàng hóa.

Trên đây giải đáp về vấn đề nộp tiền cho sở giao dịch hàng hóa của khách hàng theo quy định của pháp luật. Quý khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Thảo My

Ngày xuất bản: 12/11/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *