QUY ĐỊNH MỚI VỀ MÃ SỐ HỘ KINH DOANH TỪ 01/07/2023

 1 MÃ SỐ HỘ KINH DOANH

      Theo đó, tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT đã bổ sung Điều 5b vào Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về mã số hộ kinh doanh như sau: “Mã số hộ kinh doanh là dãy số được tạo tự động bởi Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế và truyền sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh để cấp cho hộ kinh doanh khi đăng ký hộ kinh doanh. Mã số hộ kinh doanh được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số này đồng thời là mã số thuế của hộ kinh doanh.” 

       Như vậy, mã số hộ kinh doanh và mã số được in trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, được cấp cho hộ kinh doanh khi hộ kinh doanh đăng ký tại hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Theo quy định nêu trên, mã số hộ kinh doanh đồng thời được xác định là mã số thuế của hộ kinh doanh.

2 QUY TRÌNH TẠO MÃ SỐ HỘ KINH DOANH

       Việc tạo mã số hộ kinh doanh được thực hiện theo quy trình sau:

– Khi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh sang Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế;

– Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế nhận thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh từ hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh truyền sang và tự động kiểm tra sự phù hợp của thông tin theo quy định của pháp luật về đăng ký thuế.

– Trường hợp thông tin phù hợp:

+ Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế tự động tạo mã số hộ kinh doanh;

+ Phân cấp cơ quan thuế quản lý đối với hộ kinh doanh;

+ Truyền thông tin sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

– Trường hợp thông tin không phù hợp:

+ Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế phản hồi về việc thông tin không phù hợp;

+ Truyền thông tin sang hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

      Từ các thông tin mà hệ thống ứng dụng đăng ký thuế cung cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếp cho người thành lập hộ kinh doanh. Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp, cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

(Khoản 2 Điều 5b Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT, được bổ sung bởi Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT) Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

3 CÁC QUY ĐỊNH VỀ HỘ KINH DOANH

Bên cạnh các quy trình tạo mã số hộ kinh doanh nêu trên thì bạn nên biết các quy định khác liên quan hệ kinh doanh như: 

–  Quyền và nghĩa vụ chủ hộ kinh doanh

  • Chủ hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ về thuế, tài chính và các hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.
  • Chủ hộ kinh doanh đại diện cho hộ kinh doanh yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn và nghĩa vụ khác theo quy định.
  • Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên chủ hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh.
  • Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm đối với các hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh.

–  Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

        Hộ kinh doanh đạt các điều kiện sau sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh :

  • Ngành, nghề kinh doanh không bị cấm đầu tư 

  •  Tên của hộ kinh doanh đúng quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP
  •  Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;

 Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

– Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh dựa vào thông tin do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

– Các thông tin trên Giấy chứng nhận có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận  đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

         Như vậy, từ ngày 01/7/2023, quy trình tạo mã số hộ kinh doanh và mã số thuế hộ kinh doanh được thực hiện tự động trên hệ thống của các cơ quan quản lý nhà nước nên hộ kinh doanh chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ duy nhất đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để hoàn tất cả thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế hộ kinh doanh. Trên đây là những chia sẻ về mã số hộ kinh doanh và quy trình tạo lập mã số thuế hộ kinh doanh. Nếu quý bạn đọc muốn tìm hiểu thêm các thông tin liên hệ theo hotline 0246.29.33.222/0976.718.066. Tại Công Ty Luật TNHH Winlegal có đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn có thêm nhiều kiến thức hữu ích khác. 

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thu Luyến

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *