NGUYÊN TẮC KINH DOANH NHÀ, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN

Kinh doanh Bất động sản là nhà, công trình xây dựng có sẵn hiện nay đang rất phổ biến. Và để thực hiện hoạt động kinh doanh nhà, công trình xây dựng có sẵn thì cần phải đáp ứng một số nguyên tắc cụ thể dưới đây:

A, CĂN CỨ PHÁP LÝ

  • Luật kinh doanh bất động sản 2014.

B, NỘI DUNG

1, Khái niệm nhà, công trình xây dựng có sẵn

“Nhà, công trình xây dựng có sẵn là nhà, công trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng” – Điều 3 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014.

  • Nhà là công trình xây dựng mục tiêu để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.
  • Công cụ xây dựng là sản phẩm được tạo ra bởi sức mạnh của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị gắn vào trình duyệt, được liên kết với vị trí đất, có thể bao gồm các phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế.

2, Kinh doanh nhà, công trình xây dựng có sẵn

Kinh doanh nhà, công trình xây dựng là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua bán, thuê, thuê mua nhà, công trình xây dựng để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi. 

3, Các loại hình kinh doanh nhà, công trình xây dựng có sẵn

Theo Luật kinh doanh Bất động sản 2014 thì kinh doanh nhà, công trình xây dựng có sẵn bao gồm các loại hình như sau:

a, Mua bán.

b, Cho thuê.

c, Cho thuê mua.

Việc kinh doanh bất động sản là nhà, công trình xây dựng có sẵn được quy định cụ thể với từng loại hình trong Luật kinh doanh bất động sản 2014.

4, Nguyên tắc kinh doanh 

Với một loại hình kinh doanh nhà, công trình xây dựng có sẵn lại có nguyên tắc khác nhau.

4.1, Nguyên tắc chung 

Mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn là một trong những hoạt động thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Cho nên để thực hiện hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng có sẵn thì cần phải thực hiện theo các nguyên tắc chung đối với kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, tại Điều 4 Luật kinh doanh Bất động sản 2014 đã quy định rõ như sau:

  • Bình đẳng trước pháp luật; tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng, không trái quy định của pháp luật.
  • Bất động sản đưa vào kinh doanh phải có đủ điều kiện theo quy định của Luật này.
  • Kinh doanh bất động sản phải trung thực, công khai, minh bạch.
  • Tổ chức, cá nhân có quyền kinh doanh bất động sản tại khu vực ngoài phạm vi bảo vệ quốc phòng, an ninh theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4.2,  Nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng

Nguyên tắc mua, bán nhà, công trình xây dựng được quy định rõ trong Điều 19 của Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 như sau:

“1. Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất.

Việc mua bán nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng phải bảo đảm các nguyên tắc sau đây:

a) Phân định rõ diện tích, trang thiết bị sử dụng chung và diện tích, trang thiết bị sử dụng riêng của các chủ sở hữu.

b) Quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu sau khi mua các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng là quyền sử dụng chung và phải thống nhất theo một hình thức sử dụng ổn định lâu dài hoặc thuê, nếu là quyền sử dụng đất thuê thì phải thống nhất về thời hạn thuê đất.

Bên mua nhà, công trình xây dựng, các căn hộ, phần diện tích trong nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Việc mua bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo hồ sơ về nhà, công trình xây dựng.

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng là thời điểm bên bán bàn giao nhà, công trình xây dựng cho bên mua hoặc bên mua đã thanh toán đủ tiền cho bên bán, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.”

4.3,  Nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng

Với hình thức cho thuê nhà, công trình xây dựng có sẵn thì cần phải tuần thủ nguyên tắc sau:

“Nhà, công trình xây dựng cho thuê phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng.”

4.4,  Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng

Điều 31 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014 quy định về nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn

“1. Nhà, công trình xây dựng cho thuê mua phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Việc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất.

Các bên trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có thể thỏa thuận rút ngắn thời hạn thuê mua trước khi hết hạn thuê mua trong hợp đồng đã ký.”

Trên đây là một số quy định của pháp luật về kinh doanh nhà, công trình xây dựng có sẵn. Qúy khách có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (Văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, Đường Nguyễn Hoàng Tôn, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02462933222/ 0976718066

Chuyên viên: Liễu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *