KINH DOANH DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Môi giới bất động sản là một dịch vụ được đầu tư kinh doanh khá nhiều hiện nay bởi thù lao của ngành dịch vụ này thật sự hấp dẫn. Chủ thể kinh doanh dịch vụ này không cần thiết phải có quá nhiều vốn, không chịu nhiều trách nhiệm đối với hoạt động của mình mà thù lao mang lại quá lớn. Tuy nhiên để kinh doanh được dịch vụ này thì cá nhân, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

A, CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

B, NỘI DUNG

1, Khái niệm 

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là việc cung cấp các dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức trong quá trình tiếp cận, quản lý, khai thác bất động sản và nhận thù lao từ việc cung ứng các dịch vụ đó, các dịch vụ bất động sản bao gồm: 

 • Môi giới.
 • Sàn.
 • Tư vấn.
 • Quản lý.

 Môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản. Bên môi giới dịch vụ bất động sản sẽ là bên trung gian sắp xếp các giao dịch cho các bên chủ thể tham gia vào hoạt động mua bán, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua Bất động sản. Và sau đó sẽ hưởng thù lao, hoa hồng.

2, Đặc điểm

Hoạt động môi giới bất động sản giúp hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh bất động sản phát triển. Giúp thúc đẩy sự phát triển của các giao dịch bất động sản.

Tuy nhiên, để kinh doanh dịch vụ môi giối bất động sản thì đòi hỏi cần phải có kiến thức sâu rộng về bất động sản và các lĩnh vực khác, đòi hỏi phải có sự tìm tòi, học hỏi, thường xuyên cập nhật để bắt kịp với sự phát triển của thị trường bất động sản.

3, Điều kiện để kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản

Theo quy định tại điều 62 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì

 • Để kinh doanh dịch vụ bất động sản thì cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải thành lập doanh nghiệp và phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Trừ trường hợp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập (có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế).

 • Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản không được đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản.
 • Và Luật kinh doanh Bất động sản cũng không có quy định điều kiện về vốn với tổ chức, cá nân kinh doanh dịch vụ môi giới Bất động sản nên khi thực hiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì tổ chức, cá nhân không cần phải đáp ứng điều kiện về vốn pháp định.

4, Nội dung công việc

Khi thực hiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản thì cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản có thể thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Tìm kiếm đối tác đáp ứng các điều kiện của khách hàng để tham gia đàm phán, ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.
 • Đại diện theo ủy quyền để thực hiện các công việc liên quan đến các thủ tục mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Cung cấp thông tin, hỗ trợ cho các bên trong việc đàm phán, ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

5, Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Cũng như các hoạt động kinh doanh khác, các cá nhân, tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản cũng sẽ bao gồm các quyền và nghĩa vụ nhất định, cụ thể:

 • Thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản.
 • Hưởng thù lao, hoa hồng môi giới theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký với khách hàng.
 • Thuê doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập khác thực hiện công việc môi giới bất động sản trong phạm vi hợp đồng dịch vụ môi giới bất động sản đã ký với khách hàng, nhưng phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về kết quả môi giới.
 • Thực hiện đúng hợp đồng đã ký với khách hàng.
 • Cung cấp hồ sơ, thông tin về bất động sản do mình môi giới và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin do mình cung cấp.
 • Hỗ trợ các bên trong việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
 • Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật và chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Thực hiện nghĩa vụ về thuế với Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Trên đây là một số quy định về việc kinh doanh dịch vụ tư vấn Bất động sản mà WINLEGAL vừa chia sẻ với các bạn. Qúy khách có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thông tin xin liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/ 0976.718.066

Chuyên viên: Liễu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *