Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư với công trình giao thông đường bộ

Các dự án đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ là một trong những dự án đầu tư quan trọng trong lĩnh vực giao thông đường bộ tại nước ta. Vậy làm sao để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với công trình giao thông đường bộ một cách rõ ràng, công bằng và chặt chẽ để chọn ra nhà đầu tư phù hợp nhất đối với dạng dự án này? Trong phạm vi bài viết dưới đây, WINLEGAL sẽ cung cấp cho bạn những lưu ý cơ bản khi xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với công trình giao thông đường bộ.

CƠ SỞ PHÁP LÝ:

  • Luật Đấu thầu năm 2013
  • Thông tư 01/2023/TT-BGTVT hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ

1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ

Các căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ được quy định tại Điều 12 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT, cụ thể bao gồm các căn cứ sau:

– Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư) hoặc Quyết định phê duyệt danh mục dự án (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư);

– Quyết định phê duyệt áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi: Điều này đảm bảo việc chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định của pháp luật và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trình lựa chọn.

– Các văn bản có liên quan (nếu có): Trong quá trình lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, cần xem xét các văn bản có liên quan như Luật Đấu thầu 2013, các quy định hướng dẫn chi tiết liên quan đến đấu thầu, quy định về đầu tư công, và các quy định khác có thể ảnh hưởng đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ.

2. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Trên cơ sở các căn cứ như trên, bên mời thầu trình Cơ quan quản lý đường bộ phê duyệt. Hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

– Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, trong đó nêu tóm tắt về quá trình thực hiện và các nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 13 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT;

– Bảng theo dõi tiến độ các hoạt động trong lựa chọn Nhà đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 01/2023/TT-BGTVT;

– Tài liệu kèm theo, trong đó bao gồm các bản chụp làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư quy định đã ban hành.

3. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ phải đảm bảo có các nội dung được quy định tại Điều 13 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

– Tên dự án: Kế hoạch cần xác định rõ tên dự án mà nhà đầu tư đang lựa chọn để đảm bảo sự rõ ràng, thống nhất trong quá trình thực hiện.

– Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự kiến (nếu có) hoặc chi phí giải phóng mặt bằng thu hồi đất của dự án đã được Nhà nước chi trả.

– Hình thức và phương thức lựa chọn nhà đầu tư

  • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư phải được nêu rõ là đấu thầu rộng rãi;
  • Xác định rõ phương thức lựa chọn nhà đầu tư là một giai đoạn một túi hồ sơ hoặc một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 28 hoặc Điều 29 Luật Đấu thầu 2013.

– Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư được tính từ khi phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm.

– Loại hợp đồng: Kế hoạch cần xác định loại hợp đồng sẽ được ký kết giữa nhà đầu tư và nhà thầu đã được lựa chọn.

– Thời gian thực hiện hợp đồng là số năm hoặc tháng tính từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng.

Trên đây là những thông tin cơ bản cần lưu ý về kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư đối với công trình giao thông đường bộ. Mọi thắc mắc và nhu cầu tư vấn quý độc giả vui lòng liên hệ về:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): Lô 09 khu N1 ngõ 1, đường Nguyễn Hoàng Tôn, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0246.29.33.222/0976.718.066

Chuyên viên: Thảo Ly

Ngày xuất bản: 10/12/2023

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *