Thay đổi người đại diện pháp luật khi người đại diện theo pháp luật đang chấp hành hình phạt tù

Theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Tại sao cần thay đổi người đại diện theo pháp luật khi người đại diện hiện tại đang chấp hành hình phạt tù

Theo điểm e khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

“e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.”

Theo đó, khi người đại diện theo pháp luật đang chấp hành hình phạt tù, thì người này không thể tiếp tục thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý và điều hành doanh nghiệp. Do đó, để đảm bảo có thể vận hành doanh nghiệp ổn định và phát triển, doanh nghiệp cần nhanh chóng thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục thông báo thay đổi cổ đông sáng lập

Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật khi người đại diện hiện tại đang chấp hành hình phạt tù

Theo quy định tại khoản 5, khoản Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020:

“5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

  1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.”

Theo đó, khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chấp hành hình phạt tù thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cần phải cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Riêng đối với công ty TNHH 2 thành viên (chỉ có 2 thành viên), khi thành viên là người đại diện đang chấp hành hình phạt tù, thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Như vậy thủ tục sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chủ sở hữu, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị họp cử người đại diện theo pháp luật mới.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Gửi hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 4: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thành phần hồ sơ theo Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
  • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp;
  • (Riêng trong trường hợp đối với Công ty TNHH chỉ có 2 thành viên, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ quy định như trên nhưng trong đó: Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên được thay thế bằng Bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty đang chấp hành hình phạt tù)

Lưu ý khi thực hiện thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật. Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, công ty cần thực hiện việc công bố thông tin về đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử quốc gia.

Có thể bạn quan tâm: Hướng dẫn thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Dịch vụ tư vấn và hoàn thiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật khi người đại diện hiện tại đang chấp hành hình phạt tù của Winlegal

Vì một lý do nào đó người đại diện pháp luật hiện tại của công ty bạn bị vướng vào vòng lao lý và phải chấp hành hình phạt tù. Công ty của bạn cần thay đổi người đại diện theo pháp luật nhưng lại không nắm được quy trình và thủ tục hồ sơ liên quan. Hãy để Công ty Luật TNHH Winlegal tư vấn và hỗ trợ bạn.

Với 10 năm hoạt động trong các lĩnh vực như Tư vấn luật, tư vấn đầu tư dự án, tố tụng…Chúng tôi đã giải quyết rất nhiều hồ sơ liên quan đến đăng ký kinh doanh, giấy phép con, các thủ tục dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. Đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ hỗ trợ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục giấy tờ liên quan nhanh gọn, đúng pháp luật với mức chi phí tốt nhất.

Mọi thông tin về dịch vụ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH WINLEGAL

Trụ sở chính (văn phòng giao dịch): B9, ngõ 193 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0246.29.33.222

Email: [email protected]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *